Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemiany cywilizacyjne świata 350-MS1-3PCS
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Figurujące przy tematach daty zajęć należy zawsze weryfikować. Wyjazdy służbowe prowadzącego mogą spowodować przesunięcia w harmonogramie – dlatego proszę zawsze zwracać uwagę, jaki temat zajęć pojawił się ostatnio. O terminach odrabianych zajęć będę informował mailowo.

1. Zajęcia organizacyjne: przedmiot zajęć, tematyka, reguły zaliczania [01.10.2021].

2. Logika przemian cywilizacyjnych [07.10.2021]

F. Fukuyama, Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996, s. 112-127,

Y. N. Harari, Od zwierząt do bogów. Krótka historia ludzkości, przeł. J. Hunia, Warszawa 2014 Od zwierząt do bogów, s. 111-116 (r. Pułapka luksusu), s. 201-212 (r. Strzała historii),

I. Morris, Dlaczego Zachód rządzi – na razie, przeł. T. Bieroń, Poznań 2015, s. 9-47 (Wstęp),

J. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, przeł. M. Konarzewski, Warszawa 2012, s. 211-237 (r. Potrzeba jest córką wynalazku).

3. Pierwotne społeczeństwo dobrobytu / gospodarka maltuzjańska [15.10.2021]

M. D. Sahlins, Pierwotne społeczeństwo dobrobytu, przeł. P. Niesiołowski, w: E. Nowicka, M. Kempny (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003, s. 275-306,

G. Clark, Pożegnanie z jałmużną, przeł. J. Lang, Poznan 2014, s. 31-52 (r. Logika rządząca gospodarką maltuzjańską),

Y. N. Harari, Od zwierząt do bogów, Warszawa 2014, s. 57-99 (r. Dzień z życia Adama i Ewy).

4. Największa rewolucja w dziejach [22.10.2021]

G. Clark, Pożegnanie z jałmużną, s. 31-52 (r. Zagadka rewolucji przemysłowej)

s. 229-249,

H. Rosling, O. Rosling, A. Rosling Rönnlund, Factfulness: Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą, przeł. M. Popławska, Poznań 2018, s. 29-57 (r. Instynkt przepaści), s. 86-111 (r. Instynkt prostej linii), s. 150-152

5. Świat strachu, nauki i pandemii [29.10.2021]

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001, s. 248-284, (r. VI: „Niepokoje tożsamościowe”).

6. Cywilizacja współczesna: antropocen, zmiany klimatyczne i świat natury [05.11.2021]

E. Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa 2018, s. 33-101 (r. 1: Zmiana klimatu – ignorowane wyzwanie, r. 2: Epoka marazmu, r. 3 Początki debaty na temat antropocenu)

A. A. Szymkowski, Polityka filozoficzna i zwierzęta pozaludzkie, Białystok 2021, s. 5-31 (r. 1: Przemyśleć zwierzę, początek r. 2: Między aktywizmem a filozofią. Idee praw i dobrostanu zwierząt oraz ich krytyka) [pdf]

7. Kultura mediów, konsumpcji i uzależnienia, czyli kapitalizm kognitywny kontra reszta świata [12.11.2021]

H. C. Andersen, Pewna wiadomość, np. tutaj: http://wyborcza.pl/1,75517,2664817.html

H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, przeł. S. Konopacki, Warszawa 1991, s. 82-113.

K. McGonigal, Siła woli. Poznaj i wykorzystaj mechanizmy samokontroli, przeł. K. Rojek, Gliwice 2015, s. 247-286 (r. 7: Dlaczego kupczymy własną przyszłością. Ekonomia natychmiastowej gratyfikacji).

8. Klasy społeczne, internet i nowa polaryzacja [19.11.2021]

J. Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, przeł. A. Nowak-Młynikowska, Sopot 2014, s. 209-248 (r. 8: Przewaga konserwatystów, s. 355-400 (r. 12: Czy nie moglibyśmy się nie zgadzać bardziej konstruktywnie?).

9. Imigranci i uchodźcy [26.11.2021]

R. Skidelsky, Niewygodna prawda o masowej imigracji, https://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/skidelsky-niewygodna-prawda-o-masowej-imigracji/

P. Nowak, Czy zgotujemy imigrantom holokaust, https://www.rp.pl/plus-minus/art11426711-czy-zgotujemy-imigrantom-holokaust

H. Rosling, O. Rosling, A. Rosling Rönnlund, Factfulness, s. 188-194, s. 220-235.

10. Demokracja kontra populizm [03.12.2021]

H.-H. Hoppe, Demokracja – bóg, który zawiódł, przeł. W. Falkowski, J. Jabłecki, Warszawa 2006, s. 32-84,

J. Surowiecki, Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, przeł. K. Rojek, Gliwice 2010, s. 13-23,

D. Karłowicz, Traktat o trutniach, w: tegoż, Teby-Smoleńsk-Warszawa. O złudzeniu nietragiczności polityki, Warszawa 2020, s. 201-228.

11. Ze wsi do miasta i z powrotem [10.12.2021]

G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, w: tegoż, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukaszewicz,

Warszawa 2006, s. 114-134,

S. Pinker, Efekt wioski. Jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi mądrzejszymi, przeł. M. Szymczukiewicz, Kielce 2015, s. 15-103 (Wprowadzenie, r. 1, r. 2)

12. Algorytmy i ludzie [17.12.2021]

Y. N. Harari, Homo deus. Krótka historia jutra, s. 467-504,

C. O’Neill, Broń matematycznej zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji, przeł. M. Z. Zieliński, Warszawa 2017, s. 83-119,

M. Walsh, Algorytmiczny lider, s. 205-227 (r. 8 Jeśli masz dowody, pytaj o powody).

13. Cywilizacja współczesna: wzrost gospodarczy, czyli PKB kontra reszta świata [10.01.2022]

K. Raworth, Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku, przeł. A. Paszkowska, Warszawa 2021, s. 37-64 (r. Zmień cel: od PKB do obwarzanka), s. 233-271 (r. Traktuj wzrost agnostycznie).

14. Cywilizacja współczesna: czarne lustro techniki [17.01.2022]

F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2004, s. 9-55 (r. 1, 2)

Natura ludzka [film] – reż. Adam Bolt

15. Kolokwium [04.02.2022]

Efekty uczenia się:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi być zaliczona na dyżurze w ciągu miesiąca od powrotu na uczelnię) oraz znajomość zadanych tekstów.

Znajomość tekstów będzie weryfikowana za pomocą tzw. wejściówek (kilka w trakcie semestru).

Niezaliczenie wejściówki traktowane będzie jak nieobecność, którą należy zaliczyć w ciągu miesiąca od oddania wejściówek przez prowadzącego. Przekroczenie miesięcznego terminu zaliczenia pociągnie za sobą konieczność napisania recenzji zadanego na danych zajęciach tekstu (co najmniej 5 stron standardowego maszynopisu).

Spełnienie powyższych wymogów oznaczać będzie zaliczenie przedmiotów na ocenę dostateczną.

Do otrzymania wyższej noty konieczne będzie dodatkowo spełnienie następujących warunków:

a) wykazanie się wysoką aktywnością podczas zajęć (dla osób zainteresowanych czwórką),

b) napisanie pracy (tylko to gwarantuje ocenę bardzo dobrą).

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: przedmiot zajęć, tematyka, reguły zaliczania [01.10.2021].

2. Logika przemian cywilizacyjnych [07.10.2021]

3. Pierwotne społeczeństwo dobrobytu / gospodarka maltuzjańska [15.10.2021]

4. Największa rewolucja w dziejach [22.10.2021]

5. Świat strachu, nauki i pandemii [29.10.2021]

6. Cywilizacja współczesna: antropocen, zmiany klimatyczne i świat natury [05.11.2021]

7. Kultura mediów, konsumpcji i uzależnienia, czyli kapitalizm kognitywny kontra reszta świata [12.11.2021]

8. Klasy społeczne, internet i nowa polaryzacja [19.11.2021]

9. Imigranci i uchodźcy [26.11.2021]

10. Demokracja kontra populizm [03.12.2021]

11. Ze wsi do miasta i z powrotem [10.12.2021]

12. Algorytmy i ludzie [17.12.2021]

13. Cywilizacja współczesna: wzrost gospodarczy, czyli PKB kontra reszta świata [10.01.2022]

14. Cywilizacja współczesna: czarne lustro techniki [17.01.2022]

15. Kolokwium [04.02.2022]

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu z prezentacją multimedialną. Dyskusja na temat zadanych tekstów. W dyskusjach nie będzie chodziło o odtworzenie pełnej struktury tekstu i wszystkich poruszanych w nim zagadnień, ale raczej o rozważenie podstawowych myśli i problemów zaprezentowanych przez autorów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bartosz Kuźniarz 25/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Bartosz Kuźniarz 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)