Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 350-HS2-2TW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Chałas K., Łobacz M., Przymioty osoby ludzkiej, edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Lublin 2020.

Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, Gdańsk 2007.

Dymara B., Cholewa-Gałuszka B., Kochanowska E., Sztuka bycia człowiekiem: wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, Kraków 2011.

Górniewicz J., Teoria wychowania. Wybrane problemy, Olsztyn 2008.

Hornby G., Hall E., Hall C., Nauczyciel wychowawca, Gdańsk 2005.

Jegier A., Kwiatkowski S. T., Szurowska B., Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata, Warszawa 2021.

Korzeniowska W., Szuścik U., Murzyn A., Sztuka bycia uczniem i nauczycielem: z zagadnień pedagogiki współbycia, Kraków 2009.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 1, Warszawa 2003.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 2, Warszawa 2003.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2010.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Papież J. (red), Tożsamość teorii wychowania, Kraków 2011.

Skibska J. (red.), Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań, Kraków 2019.

Szmidt K. J., Płóciennik E., Myślenie pytajne Teoria i kształcenie, Łódź 2020.

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2015.

Śliwierski B., Paluch M., Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego, Kraków 2021.

Tyrała P., Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia, Toruń 2001.

Zubrzycka-Maciąg T., Korczyński M., Okrasa M. (red.), W trosce o wychowanie, Lublin 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru. Pozytywną ocenę gwarantuje udzielenie 51% poprawnych odpowiedzi na pytania testu.

Zakres tematów:

1. Metodologiczne zagadnienia teorii wychowania

2. Aksjologiczne i teleologiczne problemy teorii wychowania

2. Wybrane orientacje badawcze w teorii wychowania

3. Struktura procesu wychowania

4. Podstawowe środowiska wychowawcze

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Dakowicz 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.