Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krótka historia literatury dla młodych czytelników 380-S2-2XJFB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

1-2. Z historii czytelnictwa literatury dla dzieci i młodzieży do okresu romantyzmu

& Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Warszawa 1973.

& A. Witkowska, Literatura dla młodego odbiorcy, [w:] A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997.

Inspiracje średniowieczną Złotą legendą w literaturze dziecięcej – św. Krzysztof.

& Jakub de Voragine, Legenda o św. Krzysztofie, w: tegoż, Złota legenda

http://sanctus.pl/index.php?grupa=76&podgrupa=550&doc=494

& S. Matczuk, Był sobie święty Krzysztof, https://www.youtube.com/watch?v=gir43kNu9h8

& A. Nosek, „Złota legenda” o św. Krzysztofie w wybranych utworach dla dzieci, „Ars inter Culturas” 2020, https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/350/243

3. Pozytywistyczne utwory dla dzieci i młodzieży

& Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1914. Zarys rozwoju. Materiały, wyd. 2, Warszawa 1965 lub książka tej autorki Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Zarys rozwoju. Materiały.

- chętni przygotowują krótką wypowiedź o wybranym twórcy, utworze

4. Modernizm w literaturze dziecięcej. Przykłady polskie i obce

A. Dygasiński, Cudowne bajki, 1896 (każda osoba powinna przeczytać i opowiedzieć wybraną baśń)

https://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=73599

& A. Hutnikiewicz, Literatura dla dzieci i młodzieży, [w:] tegoż, Młoda Polska, Warszawa 1997.

& G Leszczyński., Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, Warszawa 1992.

& A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003.

5-6. Najwięksi pisarze międzywojnia w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej (Kornel Makuszyński, Ewa Szelburg-Zarembina, Janusz Korczak, Jan Brzechwa, Julian Tuwim)

-J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1987.

- Dziecko i dzieciństwo w twórczości J. Korczaka

-J. Korczak, Król Maciuś Pierwszy, Kraków 2004.

-J. Papuzińska, Antropologia dzieciństwa w twórczości Janusza Korczaka, w: Tejże, Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.

Proponowane aktywności: dyskusja

7-8. Literatura współczesna dla dzieci i młodzieży.

& G. Leszczyński, Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010.

http://pliki.sbp.pl/ac/2349_111.pdf

& G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa

file:///C:/Users/Fujitsu/Downloads/Kulturowy%20obraz%20(2).pdf

& K. Heska-Kwaśniewicz, Tajemnicze ogrody

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/492/5/Heska_Kwasniewicz_Tajemnicze_ogrody2.pdf

Współczesna poezja dla dzieci

& Julian Przyboś

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1985-t41/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1985-t41-s437-450/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1985-t41-s437-450.pdf

& Władysław Broniewski

https://docplayer.pl/5036273-Wiersze-dla-dzieci-niedoceniona-dziedzina-liryki-wladyslawa-broniewskiego.html

& Joanna Kulmowa

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/12901/1/Krzyzyk_O_swiecie_ptakow-w_wierszach.pdf

& Konstanty Ildefons Gałczyński

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/7604/1/Wilkon_Geniusz_to_zatrzymane_dziecinstwo.pdf

& Emilia Waśniowska

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/2766/1/Heska_Kwasniewicz_Poetycja_lekcja_czulosci.pdf

9-10. Współczesna poezja dla dzieci w regionie podlaskim

& Podlascy twórcy dzieciom. Wybór wierszy, wybór, opracowanie i wstęp A. Nosek, posłowie J. Leończuk, Białystok 2009, ss. 208.

& R. Waksmund, Od wiersza do poematu, [w:] tegoż, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy-gatunki-konteksty), Wrocław 2000.

& B. Żurakowski, Współczesna poezja dla dzieci a tradycja, [w:] tegoż, W świecie poezji dla dzieci, Kraków 1999.

& A. Nosek, W przestrzeniach universum i regio, Białystok 2015;

http://hdl.handle.net/11320/8866

Proponowane aktywności: omówienie wybranych utworów; studenci przygotowują krótką wypowiedź na temat twórczości dowolnie wybranego poety regionalnego

11-12. Baśń i jej przemiany

Baśń, bajka (geneza, rozwój, przemiany).

& W. Propp, Morfologia bajki, tł. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976.

& J. Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.

& R. Waksmund, Metamorfozy baśni, [w:] tegoż, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy-gatunki-konteksty), Wrocław 2000.

-Baśń ludowa i literacka - wyznaczniki

& hasło baśń https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=225

& Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, pod red. G. Leszczyńskiego, Poznań 2005.

& Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, pod red. G. Leszczyńskiego, Poznań 2006.

& Baśń i dziecko, wstęp, wybór i opracowanie H. Skrobiszewska, Warszawa 1978.

-Baśń a psychoanaliza

& B. Battelheim, Trzy małe świnki, Czerwony kapturek, [w:] tegoż, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. I przedmową opatrzyła d. Danek. T.1,2, Warszawa 1985.

-Baśń - ujęcie feministyczne

G. Lasoń-Kochańska, Gender, queer i dorastanie – baśnie Hansa Christiana Andersena,

http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/9/lason9.pdf

13-14. Powieść fantastyczna w wyborach czytelniczych dzieci i młodzieży: Wehikuł czasu (H. G. Wells); Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, Kraków 2009 (A. Maleszka), Eragon (Ch. Paolini), Władca pierścieni Tolkiena; Opowieści z Narni( C. S. Lewis), i in.

& Encyklopedia fantastyki

http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title=Kategoria:Leksykon_poj%C4%99cie

& A. Włodarczyk, M. Tymińska, Fan fiction...

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2252/Wlodarczyk_Tyminska_Fan_Fiction.pdf?sequence=1

& zob. termin: fantastyka w Słowniku literatury polskiej XIX i Słowniku literatury polskiej XX wieku,

terminy: fantastyka, fantasy, powieść fantastyczna, powieść fantastycznonaukowa w Słowniku literatury dziecięcej i młodzieżowej, Wrocław 2002.

& A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction, 1980.

Proponowane aktywności: omówienie wybranych powieści fantastycznych; obejrzenie filmu Magiczne drzewo: kostka; dyskusja

15. Podsumowanie i zaliczenie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 13:45 - 15:15, sala A204/1 (war)
Anna Nosek 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)