Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktury algebraiczne 360-MS2-1STA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Brzeziński, Tomasz: Algebraic Structures, Swansea University, Uniwersytet w Białymstoku, December 14, 2021.

2. Cain, Alan J.: Nine chapters on the semigroup art, Lecture notes for a tour through semigroups, Porto, Lisbon 2020. http://www-groups.mcs.st-andrews.ac.uk/~alanc/pub/c_semigroups

3. artykuły związane z tematem zajęć, wskazane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Efekty osiągnięte w ramach realizacji przedmiotu:

Oswojenie się z uniwersalnym podejściem do algebry ogólnej. KA7_WG01, KA7_WG02, KA7_WG03, KA7_WG04, KA7_WG05, KA7_UW02, KA7_UW03, KA7_UW04, KA7_UW13, KA7_UK01, KA7_UK03, KA7_UU01, KA7_UU02, KA7_KK01, KA7_KK02.

Zapoznanie się z nowymi strukturami algebraicznymi, w szczególności stertami i wiązarami; dogłębne poznanie ich własności. KA7_WG01, KA7_WG02, KA7_WG03, KA7_WG04, KA7_WG05, KA7_UW02, KA7_UW03, KA7_UW04, KA7_UW13, KA7_UK01, KA7_UK03, KA7_UU01, KA7_UU02, KA7_KK01, KA7_KK02.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń student(ka) ma następujące możliwości zdobywania punktów:

1. Kolokwium za które student(ka) otrzymuje maksimum 90 punktów. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium, student(ka) przystępuje do kolokwium w dodatkowym terminie ustalonym przez prowadzącego.

2. aktywność w trakcie zajęć. Za każde zgłoszenie się do tablicy i prawidłowe rozwiązanie zadania student(ka) otrzymuje 1 punkt.

Podstawą uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest:

1. obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem i odrobić.

2. uzyskanie z kolokwium minimum 30 punktów.

3. uzyskanie łącznie minimum 51 punktów.

Skala ocen z ćwiczeń:

niedostateczny – do 50,9 punktów

dostateczny – od 51 do 60,9 punktów

dostateczny plus – od 61 do 70,9 punktów

dobry – od 71 do 80,9 punktów

dobry plus – od 81 do 90,9 punktów

bardzo dobry – od 91 punktów.

Student(ka), który(a) nie spełnia w/w warunków może przystąpić na koniec semestru do kolokwium ratunkowego (obejmującego materiał z całego semestru) pod warunkiem, że:

1. liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie przekracza trzech. Ewentualne pozostałe nieobecności są usprawiedliwione i odrobione.

Uzyskanie minimum 51% punktów z kolokwium ratunkowego zalicza ćwiczenia na ocenę dostateczną.

Zakres tematów:

Dyskusja wybranych struktur algebraicznych obejmująca półgrupy, grupy, sterty, klamerki, pierścienie, wiązary. Podstruktury wybranych struktur algebraicznych. Kongruencje na wybranych strukturach algebraicznych. Struktury ilorazowe. Homomorfizmy wybranych struktur algebraicznych, jądra homomorfizmów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, prezentacja przygotowanych w domu rozwiązań zadań na forum grupy, dyskusje w grupach problemowych, wspólne rozwiązywanie zadań na tablicy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:15 - 15:45, sala 2010
Małgorzata Hryniewicka 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.