Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie kryminologiczne 370-KS1-2TKR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, E. Zatyka, Kryminologia, WoltersKluwer, Warszawa 2019.

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

3. J. Widacki, W. dadak, M. Grzyb, A. Szuba0Boroń, Kryminologia, Zarys systemu, C.H. Beck, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Drzazga, M. Grzyb, Nowe kierunki w kryminologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

2. M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

3. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z innymi naukami (w szczególności z psychologią, socjologią, psychiatrią, statystyką, pedagogiką resocjalizacyjną, naukami penalnymi)

2. ma podstawową wiedzę o społeczno-polityczno-ekonomicznym podłożu zjawisk przestępnych i patologicznych

3. ma podstawową wiedzę o wieloaspektowych, biologiczno-psychologiczno-społecznych podstawach zachowania człowieka i konsekwencjach zachowań jednostki

Umiejętności:

4. potrafi wyjaśnić przebieg procesów społeczno-gospodarczo-politycznych oraz ich wpływ na przestępczość i patologie społeczne

5. potrafi wskazać środowiskowe podstawy wychowania i rozwoju jednostki

6. potrafi wskazać czynniki o charakterze psychologicznym wpływające na zachowania przestępcze

Kompetencje:

7. potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny - przy użyciu platformy Blackboard.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak:

1) Wprowadzenie do tematyki teorii kryminologicznych.

2) Podstawowe nurty w szkole antropologicznej (np. teoria C. Lobroso).

2) Podstawowe nurty w szkole socjologicznej (np. teorie K. Mertona, T. Sellina, T. Hirscha).

3) Podstawowe nurty w szkole psychologicznej (np. teorie Z. Freuda, K. Lorenza, E. Fromma).

4) Podstawowe nurty w tzw. nowej kryminologii.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Filipkowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)