Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo cywilne - 4 rok 370-PS5-4SEMXPCO
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Tok zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych studentów. W związku z tym literatura wskazywana jest na bieżąco, zależnie od wybranego tematu

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego. KA7_WK3

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych. KA7_WK6

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami. KA7_WK7

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych. KA7_UU1

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych. KA7_UW4

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych. KA7_UO2

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie. KA7_UK1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. KA7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie referatu pisemnego lub wygłoszenie go ustnie na określony wspólnie przez promotora i studenta temat oraz jego pozytywna ocena, a także przygotowanie planu pracy magisterskiej wraz z bibliografią.

Zakres tematów:

Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie przez studentów wspólnie z promotorem referatów dotyczących poszczególnych zagadnień z przedmiotu seminarium wybranych przez studenta. Przedstawienie ustne tez referatów. Dyskusja nad tezami referatów.

2. Przygotowanie pracy pisemnej i jej ocena pod względem merytorycznym i warsztatowym.

3. Wybór tematu pracy magisterskiej.

4. Przygotowanie wstępnego planu pracy wraz z bibliografią.

Metody dydaktyczne:

Przyjętą metodą dydaktyczną będą przygotowywane przez studentów referaty dotyczące poszczególnych zagadnień z przedmiotu seminarium znajdujących się w kręgu ich zainteresowań, następnie ustnie prezentowanie oraz omawiane z grupą studentów lub omówienie referatu pisemnego z prowadzącym w formie zdalnej.

Dodatkowo sprawowana będzie kontrola formalnej strony referatów.

W dalszej kolejności weryfikowany będzie wybór tematu pracy magisterskiej oraz wstępny planu pracy wraz z bibliografią.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30, sala e-learning
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 317
Jerzy Bieluk 9/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 316
każda środa, 17:00 - 18:30, sala e-learning
Adam Doliwa 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)