Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo cywilne - 4 rok 370-PS5-4SEMXPCO
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Tok zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych studentów. W związku z tym literatura wskazywana jest na bieżąco, zależnie od wybranego tematu

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego z elementami prawa rolnego. K_W08 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów przygotowania pracy magisterskiej

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych. K_W12 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów przygotowania pracy magisterskiej

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami. K_W13 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów przygotowania pracy magisterskiej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych. K_U04 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów przygotowania pracy magisterskiej

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych. K_U06 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów przygotowania pracy magisterskiej

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych. K_U07 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów przygotowania pracy magisterskiej

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie. K_U09 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów przygotowania pracy magisterskiej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. K_K03 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, weryfikacja postępów przygotowania pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie referatu pisemnego lub wygłoszenie go ustnie na określony wspólnie przez promotora i studenta temat oraz jego pozytywna ocena, a także przygotowanie planu pracy magisterskiej wraz z bibliografią.

Zakres tematów:

Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie przez studentów wspólnie z promotorem referatów dotyczących poszczególnych zagadnień z przedmiotu seminarium wybranych przez studenta. Przedstawienie ustne tez referatów. Dyskusja nad tezami referatów.

2. Przygotowanie pracy pisemnej i jej ocena pod względem merytorycznym i warsztatowym.

3. Wybór tematu pracy magisterskiej.

4. Przygotowanie wstępnego planu pracy wraz z bibliografią.

Metody dydaktyczne:

Przyjętą metodą dydaktyczną będą przygotowywane przez studentów referaty dotyczące poszczególnych zagadnień z przedmiotu seminarium znajdujących się w kręgu ich zainteresowań, następnie ustnie prezentowanie oraz omawiane z grupą studentów lub omówienie referatu pisemnego z prowadzącym w formie zdalnej.

Dodatkowo sprawowana będzie kontrola formalnej strony referatów.

W dalszej kolejności weryfikowany będzie wybór tematu pracy magisterskiej oraz wstępny planu pracy wraz z bibliografią.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Bieluk 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Doliwa 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.