Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki (dyskalkulia) 380-SPT-7MTM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

E. Gruszczyk- Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa 1994.

E. Gruszczyk – Kolczyńska, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki. Warszawa 1989.

D. Klus - Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

L Kość, Psychologia i psychopatologia zdolności matematycznych.Warszawa 1982

M. Kurczab , E. Kurczab , P.r Tomaszewsk, Dyskalkulia – przyczyny, charakterystyka, sposoby pomocy , Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica, 2006.

B. Łubianka, Wokół uzdolnień matematycznych- przegląd badań. Studia z Psychologii w KUL 2007 (s. 185-208).

U. Oszwa U, Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii. Kraków 2008.

U. Oszwa, Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Kraków 2008.

U. Oszwa, Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Kraków 2008.

B. Stryczniewicz, Praca z uczniem mającym trudności z matematyką. Opole 2004.

E.M. Skorek (red.), Terapia pedagogiczna. Kraków 2005.

D. Zaremba, Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców, Helion, Gliwice 2014.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia słuchacz:

- ma opanowaną wiedzę dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,

- zna metody pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się matematyki,

- dokonuje diagnozy pedagogicznej dzieci wykazujących nadmierne trudności w nauce matematyki,

- dostosowuje metody pracy do możliwości i zaburzeń dziecka, stosuje nauczanie polisensoryczne

- tworzy scenariusze zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Słuchacz podlega ocenie ciągłej na co składa się systematyczny udział w zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. Zalicza przedmiot prezentując materiał do rozwijania logicznego myślenia, korygowania zaburzonych funkcji oraz scenariusz zajęć korekcyjno– kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Metody dydaktyczne:

metoda problemowa, metoda ćwiczeń, analiza dokumentów, projekt dydaktyczny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.