Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia przywództwa 450-ZN2-2PPPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.R. E. Kaplan, R. Kaiser, Wszechstronny lider, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

2.J. M.Kouzes, B. Z. Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3. W.Haman, J.Gut, Psychologia szefa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.A.Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPPR_W01 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych w relacji lider współpracownicy, a także ma pogłębioną wiedzę na temat budowania ścisłych relacji rynkowych KA7_WG4

2PPPR_W02 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako liderze w ramach struktur społecznych i związanych z tym zasad KA7_WG5

2PPPR_W03 ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu przywództwa w organizowaniu struktury oraz wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu KA7_WG7

2PPPR_W04 ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, pod wpływem aktywności liderów KA7_WG8

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny esej związany z profilem psychologicznym lidera - na podstawie wybranego źródła.

Kryteria oceny:

5,0 wielowymiarowy profil psychologiczny poparty argumentami

4,5 wielowymiarowy profil psychologiczny

4,0 wybiórczy profil psychologiczny poparty argumentami

3,5 wybiórczy profil psychologiczny

3,0 zarys profilu psychologicznego

Zakres tematów:

Część I: Samorozwój lidera

1. Charakterystyka lidera - przegląd teorii

Część II: Siła relacji

2. Transformacja - wpływ lidera

3. Coaching

Część III: Współpraca z zespołem

4. Komunikacja w zespole i inspirowanie zespołu

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 207
Marek Kruk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)