Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia przywództwa 450-ZN2-2PPPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.R. E. Kaplan, R. Kaiser, Wszechstronny lider, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

2.J. M.Kouzes, B. Z. Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3. W.Haman, J.Gut, Psychologia szefa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.A.Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2008

Efekty uczenia się:

2PPPR_W01 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych w relacji lider współpracownicy, a także ma pogłębioną wiedzę na temat budowania ścisłych relacji rynkowych KA7_WG4

2PPPR_W02 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako liderze w ramach struktur społecznych i związanych z tym zasad KA7_WG5

2PPPR_W03 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi z punktu widzenia przywództwa KA7_UW1

2PPPR_U01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy, z zastosowaniem różnych stylów przewodzenia KA7_U01

2PPPR_U01 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu poprzez formułowanie wizji i misji organizacji KA7_U02

2PPPR_K01 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych oraz potrafi przewidywać skutki takiej aktywności dla organizacji jako całości oraz poszczególnych grup i jednostek KA7_K02

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie aktywności, gotowości do współpracy i krytycznej refleksji

Zakres tematów:

Część I: Samorozwój lidera

1. Charakterystyka lidera - profil psychologiczny

2. Kompetencje przywódcze: charyzma, kształtowanie wizji i gotowość do ryzyka

Część II: Siła relacji

3. Inspirowanie jednostek, delegowanie uprawnień, rozwój jednostek - metody

Część III: Współpraca z zespołem

4. Specyfika zespołu i budowa zespołu, rozwiązywanie konfliktów

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, studia przypadków, warsztaty, zadania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 301
Marek Kruk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)