Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w zarządzaniu 450-ZN2-2PSWZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004 i kolejne.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, Warszawa 2009.

Brzeziński J., (pod red.). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Zysk i S-ka, Poznań 2011.

Hryniewicz J.T., Stosunki pracy w Polskich organizacjach, Scholar, Warszawa 2007.

Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Parkinson N.C., Prawo Parkinsona czyli w pogoni za postępem, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

Wykład:

KA7_WG4: ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych

KA7_WG5: ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania

KA7_WG7: ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z treści wykładów złożony z 10 pytań (otwarte, zamknięte). Prawidłowa odpowiedź na 1 pytanie to 1 punkt, maksymalnie 10 punktów do uzyskania. Do zdania wymagane min. 6 pkt - dst; 7 pkt - dst+; 8 pkt - db; 9 pkt - db+; 10 pkt - bdb.

Zakres tematów:

1.Proces badań i narzędzia badawcze.

2.Polska kultura organizacyjna.

3.Podział kultur narodowych i ich charakterystyka.

4.Wybrane zagadnienia.

4.5. Egzamin.

Metody dydaktyczne:

wykład, egzamin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 207
Sławomir Bartnicki 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)