Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w zarządzaniu 450-ZN2-2PSWZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004 i kolejne.

Brzeziński J., (pod red.). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Zysk i S-ka, Poznań 2011.

Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Efekty uczenia się:

KA7_UW1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu

KA7_UK1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i zaprezentowanie (1 albo kilka osób) narzędzia badania wraz z charakterystyką planu badania, do wyboru: kwestionariusz wywiadu/ankiety, dyspozycji do zogniskowanego wywiadu grupowego, w określonej dowolnie wybranej tematyce badawczej (np. diagnoza atmosfery w organizacji; zadowolenie z systemu motywacyjnego; określenie potrzeb pracowniczych), albo dotyczącej problematyki zewnątrz-organizacyjnej (np. postrzeganie organizacji przez otoczenie społeczne, czy zapotrzebowanie rynkowe na produkty/usługi organizacji), w przykładowej dowolnie wybranej organizacji.

Prezentacja na ostatnich zajęciach, ocena od 0 do 5 pkt.

Narzędzie wraz z charakterystyką harmonogramu badania musi być złożone w formie elektronicznej i drukowanej.

Zakres tematów:

1.Ćwiczenia wprowadzające (0,5)

2-3.Elementy procesu badania i tworzenie narzędzi badawczych do wybranego problemu badawczego. (3)

4.Prezentacja narzędzia badawczego w ramach projektu. (1)

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, aktywność na zajęciach, przygotowanie w grupie projektu narzędzia badawczego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 201
Sławomir Bartnicki 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)