Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.1 450-ZS1-1ANG1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

Business Result Upper-intermediate, M. Duckworth, R. Turner (Oxford UP, 2008) -

Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009) - Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009) -

English Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP, 1994) - Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

First Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

Efekty uczenia się:

STUDENT:

KA6_UK2 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych z użyciem specjalistycznej terminologii

KA6_UK3 posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA6_UO1 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w sali/zdalnie.

Ocena prac pisemnych, aktywności na zajęciach. Testy cząstkowe i / lub semestralne w sali.

Zaliczenie każdego semestru na minimum 51%.

Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych. Nieobecność na teście/kolokwium jest jedynie usprawiedliwiona po okazaniu zwolnienia lekarskiego. W innym przypadku nieobecność na teście równa się 0%. Zwolnienie lekarskie należy okazać najpóźniej tydzień po chorobie.

Zakres tematów:

Zagadnienia tematyczne:

1. Kreowanie pierwszego wrażenia.

2. Komunikacja/błędne wrażenie.

3. Motywacja w biznesie - rozwiązywanie problemów, motywowanie pracowników.

4. Hierarchia potrzeb Maslova.

5. Formy stażu i praktyk zawodowych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego oraz ogólnego.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy EdUPortal w formie synchronicznej i asynchronicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:45 - 18:15, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania, sala 204
Anna Hlebowicz-Kozioł 19/ szczegóły
2 każdy piątek, 18:30 - 20:00, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania, sala 204
Anna Hlebowicz-Kozioł 21/ szczegóły
3 każdy piątek, 15:00 - 16:30, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania, sala 207
Emilia Zajkowska 16/ szczegóły
4 każdy piątek, 8:00 - 9:30, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A6 (wyk)
Anna Grabowska 15/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)