Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka w zarządzaniu 450-ZS1-1IWZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. N. Siemieniuk, Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi, Wydawnictwo UwB, Białystok 2020

2. N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Ł. Siemieniuk, Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

1) N. Siemieniuk , G. Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. N. Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

2. Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

3. N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KA6_WK6 Posiada szeroką wiedzę na temat systemów informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych gospodarczych

P6S_WK -prezentacja multimedialna

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_UW2 Posiada szerokie zdolności korzystania z zasobów baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet i stosuje właściwe techniki z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Access

P6S_UW - prezentacja multimedialna

KA6_UU1 Posiada zdolności samodzielnego doskonalenia się w zakresie systemów informatycznych w zarządzaniu

P6S_UU-prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, prezentacja multimedialna

Nieobecność nieusprawiedliwiona ponad 2 godz. musi być odrobiona na konsultacjach.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

Zakres tematów:

Treści ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do terminologii związanej z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu

2. Projektowanie systemów informatycznych

3. Od projektu do programu

4. Elastyczne podejścia do projektowania i programowania

5. RELACYJNA BAZA DANYCH ACCESS - wprowadzenie

6. Projektowanie tabel w MS ACCESS

7. Projektowanie kwerend w MS ACCESS

8. Formularze w MS Access

9. Projektowanie raportów w MS ACCESS

10. Cykle życia systemów informatycznych (modele systemów)

11. Systemy komputerowe klasy CRM

12. Systemy komputerowe klasy ERP/MRP

13. Systemy klasy Business Intelligence

14. Elearning

15. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

-ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 132
Nina Siemieniuk 18/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 132
Nina Siemieniuk 22/ szczegóły
3 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 132
Nina Siemieniuk 16/ szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 132
Nina Siemieniuk 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)