Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka 450-ZS1-1MAT
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza

Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

4. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts,

London England 2011.

5. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w

Poznaniu, Poznań 2015.

Efekty kształcenia wraz ze

Efekty uczenia się:

1MAT_W01 - Egzamin pisemny

1MAT_W02 - Egzamin pisemny

1MAT_W03 - Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zdania egzaminu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające

zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe oraz zadania do rozwiązania. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej liczby punktów.

Kryteria na poszczególne oceny:

<51 %, 61%) 3,0

<61 %, 71%) 3,5

<71 %, 81%) 4,0

<81 %, 91%) 4,5

<91 %, 100%> 5,0

Zakres tematów:

1. Pojęcie i podstawowe własności funkcji jednej zmiennej.

2. Ciągi liczbowe i ich granice.

3. Granica funkcji jednej zmiennej.

4. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej.

5. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej.

6. Macierze i wyznaczniki.

7. Układy równań liniowych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych-w formie zdalnej) oraz aktywizujące studentów

(konwersacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 316
Elżbieta Misiewicz 71/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)