Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz 3 330-ES1-2ANG3
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Duckworth M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition", Oxford University Press

Baade K., Holloway Ch., Scrivener J., Turner R. "Business Result Advanced Second Edition", Oxford University Press

Hughes J., Nauton J. "Business Result Intermediate Second Edition", Oxford University Press

Literatura uzupełniająca:

Flinders S. "Professional English, Business: General", Penguin

MacKenzie I. "Professional English in Use: Finance", Cambridge University Press

Sweeney S. "Professional English: Finance", Penguin

Emmerson P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate", Macmillan

Emmerson P. "Business Grammar Builder", Macmillan.

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych:

- CNN: https://edition.cnn.com/business

- BBC: https://www.bbc.com/news/business

Efekty uczenia się:

2ANG3_U01 - test cząstkowy/semestralny

2ANG3_U02 - ocena prezentacji, ocena indywidualnej wypowiedzi ustnej, ocena udziału w dyskusji

2ANG3_U03 - ocena przebiegu i efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po semestrze III.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach, e-learningu i testów cząstkowych / testu semestralnego (zaliczenie na min. 51%).

Regularne uczestnictwo w zajęciach - liczba dopuszczalnych nieobecności w semestrze: 2 (4 godziny dydaktyczne). Należy mieć minimum 70% obecności, aby uzyskać zaliczenie.

Zakres tematów:

Zmiany w życiu zawodowym i miejscu pracy

Relacje pracodawca-pracownik

Szkolenia i doskonalenie kompetencji

Opisywanie trendów i wykresów

Różnice kulturowe w biznesie

Społeczna odpowiedzialność korporacyjna i wartości promowane w biznesie

Style przewodzenia

Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka

Prezentacje studentów na tematy związane z zajęciami z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej poznanej na zajęciach

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i małych grupach

Indywidualna praca studenta

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych z wykorzystaniem podręczników, materiałów dodatkowych, nagrań audio i wideo, Internetu.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy eduPortal w formach:

- synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej);

- asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 301
Małgorzata Januszko 22/24 szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 301
Małgorzata Januszko 24/24 szczegóły
3 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala 301
Małgorzata Januszko 23/24 szczegóły
4 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 301
Małgorzata Januszko 22/24 szczegóły
5 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 301
Małgorzata Januszko 22/24 szczegóły
6 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 301
Anna Hlebowicz-Kozioł 21/24 szczegóły
7 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 301
Paulina Pawłowska-Stec 23/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)