Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosowana algebra liniowa 360-MF2-2SAL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

1. Do zaliczenia przedmiotu dopuszczony jest student, który uzyskał zaliczenie ćwiczeń.

2. Podstawą do wystawienia oceny końcowej z tego przedmiotu jest praca pisemna. Ocena końcowa zgodna jest z poniższą skalą ocen:

• niedostateczny – do 50,9 punktów;

• dostateczny – od 51,0 do 60,9 punktów;

• dostateczny plus – od 61,0 do 70,9 punktów;

• dobry – od 71,0 do 80,9 punktów;

• dobry plus – od 81,0do 91,00 punktów;

• bardzo dobry – od 91,0 punktów.

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy

usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem lub odrobić.

2. Uzyskanie z kolokwium co najmniej 50% punktów.

Podstawą do wystawienia oceny końcowej z egzaminu jest praca pisemna

aktywności na zajęciach i obecności na ćwiczeniach.

Ocena końcową jest zgodna z przedstawiona skalą ocen:

91% - 100% - ocena: bardzo dobry;

81% - 90% - ocena: dobry plus;

71% - 80% - ocena: dobry;

61% - 70% - ocena: dostateczny plus;

51% - 60% - ocena: dostateczny;

0% - 50% - ocena: niedostateczny.

Zakres tematów:

1. Zastosowania podstawowych narzędzi algebry liniowej takich jak: układy równań liniowych, równania macierzowe, wektory i wartości własne m. in. w biologii, chemii, ekonomii.

2. Macierze nieujemne. Macierze nieredukowalne. Twierdzenie Perrona-Frobeniusa.

3. Zastosowanie twierdzenie Perrona-Frobeniusa.

Model przepływów międzygałęziowych Leontiewa. Model

populacyjnym Leslie'go, algorytm PageRank

4. Programowania liniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:15 - 12:45, sala 3010
Agnieszka Stocka, Karol Pryszczepko 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)