Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie 450-ZS2-1GOZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Student:

GOZ_W01. Rozumie, w pogłębionym zakresie, istotę , zakres i znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego we współczesnej gospodarce oraz definiuje podstawowe pojęcia (KA7_WG7)

GOZ_W02. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zmian warunków funkcjonowania przedsiębiorstw wynikających z polityki oraz regulacji prawnych dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego, w tym gospodarki odpadami: rozumie ich konsekwencje; wykorzystuje adekwatne przepisy (KA7_WG8)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne w formie testu wiedzy z pytaniami jednokrotnego, wielokrotnego wyboru i otwartymi.

Procent maksymalnej liczby punktów, jakie trzeba uzyskać na poszczególne oceny:

- 51-60% - dst

- 61-70% - dst+

- 71-80% - db

- 81-90% - db+

- 91-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarki obiegu zamkniętego

- przepływy energetyczne i materialne w przedsiębiorstwie oraz ich oddziaływanie na środowisko;

- specyfika strumieni materialnych w różnych sektorach gospodarki i rodzajach działalności

- środowiskowe efekty zewnętrzne

- ryzyko i niepewność

2. Polityka Polski i Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego. Podstawy prawne, instytucje i instrumenty.

3. Obowiązki przedsiębiorstwa związane z politykami GOZ

- Pozwolenia i decyzje

- Opłaty związane ze zużyciem zasobów i odpadami

- Obowiązki sprawozdawcze

4. Gospodarka obiegu zamkniętego w strategiach przedsiębiorstw

- zaangażowanie przedsiębiorstw w proces kształtowania polityki GOZ

- GOZ jako strategia konkurencyjna

- cyrkularne modele biznesowe

5. Zarządzanie środowiskowe, ekoprojektowanie i ekologiczna analiza cyklu życia jako narzędzia wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego

- Istota zarządzania środowiskowego, cel i zakres

- Podstawy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO14000

- Ekologiczna analiza cyklu życia jako narzędzie ograniczania wpływu na środowisko

- Raportowanie środowiskowe i ekoetykietowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny wzbogacony prezentacją multimedialną. Stosowane będą metody aktywizujące studentów do dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 302
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)