Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy gospodarcze w warunkach globalizacji 330-MS1-2SGG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

3. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

4. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 2011

5. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

2SGG_UW1: prezentacja multimedialna, udział w dyskusji

2SGG_UO1: prezentacja multimedialna, udział w dyskusji

2SGG_U02: prezentacja multimedialna, udział w dyskusji

2SGG_K01: prezentacja multimedialna, udział w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej w grupach oraz udziale w dyskusji.

prezentacja max. 20 pkt

aktywność 12 pkt. Do zaliczenia należy zdobyć min 17 pkt.

Zakres tematów:

Temat 1. Istota i elementy systemu ekonomicznego (idea, wartość, instytucje, podział na typy systemów na przykładzie poszczególnych państw, kryteria oceny)

Temat 2. Istota globalizacji i jej wpływ na systemy gospodarcze na świecie, przykłady.

Temat 3. Typologia systemów, modele.

Temat 4. Model anglosaski.

Temat 5. Modele skandynawski.

Temat 7. Modele nadreński.

Temat 7. Azjatyckie tygrysy, podział na nowe i stare tygrysy azjatyckie.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana

Seria pytań i odpowiedzi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 316
Katarzyna Wierzbicka 18/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)