Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie przedsiębiorstw handlowych 450-ZS1-3SSPH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

1. T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE 2005

2. Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, M. Sławińska (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

3. H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE 2000

4. R. Hammond, Smart Retail: Winning Ideas and Strategies from the Most Successful Retailers in the World (4th edition), Pearson Business 2017.

Pomocnicza

1. A. Stabryta, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo naukowe PWN 2022.

2. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

Efekty uczenia się:

3SSPH_UW01 potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1) – case study, aktywność

3SSPH_UW02 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4) - case study, aktywność

3SSPH_UO01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA6_UO1) – case study

3SSPH_UU01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1) – aktywność, case study

3SSPH_KO02 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej (KA6_KO2) – aktywność

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń: Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie min. 51% maksymalnej liczby zdobytych punktów z ćwiczeń praktycznych w postaci case study (75% ), aktywności (25%).

Punktacja szczegółowa:

Case study – 75 pkt

Aktywność – 25 pkt

Punktacja ogólna:

91-100 pkt – 5

81-90,5 pkt – 4,5

71-80,5 pkt - 4

61-70,5 pkt -3,5

51-60,5 pkt – 3

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 51 % punktów możliwych do zdobycia na zajęciach oraz obecność na zajęciach. Prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach. Nieobecność na ponad 50% zajęć, kwalifikuje studenta do niezaliczenia ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające. Specyfika zarządzania strategicznego przedsiębiorstw handlowych

2. Zróżnicowanie strategii rozwoju w zależności od branż sprzedażowych i formy dystrybucji

3. Analiza asortymentu w układzie strategicznym

4. Strategie cenowe przedsiębiorstw handlowych

5. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych

6. Strategie liderów, challengerów i naśladowców i firm specjalistycznych

7. Strategie B2B i B2C

8. Handel internetowy, a strategie przedsiębiorstw handlowych

9. Rozwój technologiczny a strategia przedsiębiorstwa handlowego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w części wykładowej oraz zagadnieniami poleconymi do samodzielnego przygotowania połączona z rozwiązywaniem studiów przypadku w grupach. Ćwiczenia w formie stacjonarnej i/lub zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Kopko 19/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Kopko 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)