Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Christianity Facing Modern Challenge 430-ERA-1CFM
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Breck John, The Sacred Gift of Life. Orthodoxy and Bioethics, SVS Press, New York 1998

- Clemént Olivier, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, tłum. J. Dembska, M. Żurowska, Warszawa 1998.

- Harakas Stanley, Contemporary Moral Issues Facing the Orthodox Christian, Minneapolis 1982

- Laroche M. P., Mały Kościół. Mistyczna przygoda małżeństwa, Poznań 1989, Hajnówka 2006.

- Living Orthodoxy in the Modern World, red. A. Walker, C. Carras, New York 2000.

- Meyendorff John, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, tłum. K. Leśniewski, Lublin 1995.

- Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009.

- Vasiliadis N.P., Misterium śmierci, Białystok 2005.

- Ware Kallistos, „Pójdź radośnie”: Misterium śmierci i zmartwychwstania, Białystok 2002.

- Wielki post i konsumpcyjne społeczeństwo, Białystok 2000, 2010.

- Życie, choroba, śmierć, red. A. Radziukiewicz, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3

KA6_WG4, KA6_WK1, KA6_WK2, KA6_WK3

KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UK1

KA6_UW4, KA6_UK2

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KK3, KA6_KO1, KA6_KO2, KA6_KO3

KA6_KR1, KA6_KR2, KA6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie konwersatorium na ocenę na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowanej i wygłoszonej prezentacji

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez obowiązku zaliczania, trzy nieobecności nieusprawiedliwione dają podstawy do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

Konflikt tradycji i współczesności: architektura

Konflikt tradycji i współczesności: obrzędowość

Konflikt tradycji i współczesności: sztuka religijna

Dychotomia Wschodu i Zachodu na przykładzie regionu Podlasia

Konflikt tradycji i współczesności: język obrzędowy

Problemy bioetyczne

Problemy tożsamości narodowej

Metody dydaktyczne:

zajęcia w plenerze, warsztaty, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala B6
Włodzimierz Misijuk 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)