Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA-fonetyka praktyczna 1 340-AR1-1PPH
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki z tematyki objętej kursem. KA6_WG1

2. Student zna i rozumie podstawowe zasady konstruowania eseju w formacie anglosaskim z uwzględnieniem właściwej stylistyki oraz interpunkcji. KA6_WG9

KA6_WK1

3. Student posiada podstawowa wiedzę o pojęciach, zjawiskach i procesach prozodycznych oraz zna podstawową terminologię prozodyczną.

KA6_WG1

KA6_WG4

UMIEJĘTNOŚCI

4. Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się dość płynnie, spontanicznie, używając właściwych sformułowań. KA6_UW4

KA6_UK4

KA6_UK5

5. Student potrafi korzystać ze strategii czytelniczych w celu określenia rodzaju, tematyki, celu i stylu tekstu oraz poprzez dostosowanie tych strategii do różnych typów tekstów (instruktażowych, prasowych, urzędowych, literackich, naukowych). Potrafi zrozumieć różnorodne teksty z różnych obszarów życia.

KA6_UK5

6. Student rozumie złożone wypowiedzi. Po wysłuchaniu tekstu student potrafi określić myśl przewodnią, znaleźć szczegółowe informacje, rozpoznać wyrażane opinie i kontekst tekstu mówionego. KA6_UK4

KA6_UK5

7. Student potrafi poprawnie sformułować tezę i główne założenia eseju oraz potrafi poprawnie dobrać argumenty i przykłady popierające tezę eseju. KA6_UW4

KA6_UW6

KA6_UK5

KOMPETENCJE

8. Student potrafi pracować w grupie, podejmować decyzje, negocjować, identyfikować i rozstrzygać problemy. KA6_KO4

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 11
Alicja Lisowska, Dorota Szymaniuk, Michał Citko 16/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 11
Alicja Lisowska, Dorota Szymaniuk, Michał Citko 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)