Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka obcego- j. rosyjski 340-ON2-1LEKR
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., część 1, Poznań 2010.

2. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 3, Warszawa 2012.

3. Dobrowolski J., Туры по России. Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 2003.

4. Golubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня, Warszawa 2000.

5. Karolczuk M., Gałkowska D., Lipato U., Слушай, читай, не забывай: преподавание и изучение русского языка как иностранного с помощью современных технологий, Białystok 2018.

6. Machnacz A., Из первых уст, Warszawa 2016.

7. Wrzesińska A., От А до Я 3. Kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych kontynuujących naukę na poziomie B1/B2, Warszawa 2017.

8. Булгакова Л. Н., Захаренко И. В., Красных В.В., Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах, Москва 2011.

9. Чернышов С., Чернышова А., Поехали!, Санкт-Петербург 2016.

10. materiały prasowe, internetowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze na podstawie pozytywnych ocen za wszystkie prace pisemne i ustne (testy gramatyczne, sprawdziany ortograficzne), aktywności na zajęciach (wypowiedzi ustne) oraz obecności. Otrzymanie zaliczenia jest możliwe w przypadku obecności na 26 godzinach zajęć. Nieobecności student zalicza w czasie konsultacji. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu. Dopuszczalna jedna nieobecność bez konieczności odpracowania.

Zakres tematów:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów:

1. Я и моя семья. Взаимоотношения.

2. Мой день. Свободное время.

3. Семейные заботы. Конфликт поколений.

4. Где и как мы живем? Жизнь в городе и деревне.

5. Дом, квартира.

6. Образование.

7. Бизнес и лидерство.

8. Туры по России. Культура и традиции.

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatyczno-tłumaczeniowa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1D
Jolanta Chomko 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)