Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna 310-KS2-2PSP2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- literatura podstawowa: z zakresu wybranej specjalności

- książki i artykuły naukowe związane z wybraną specjalnością i/lub tematyką pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca

Książki i artykuły naukowe związane z wybraną specjalnością i/lub tematyką pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

A7S_WG1-W pogłębionym stopniu wyjaśnia fakty, obiekty i zjawiska obejmujące zaawansowaną wiedzę, z zakresie chemii kryminalistycznej i sądowej, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku;

A7S_WG3- stosuje metody i narzędzia informatyczne stosowane do numerycznego i statystycznego opracowania danych;

A7S_WG4- Wykazuje zrozumienie technik i metod niezbędnych do rozwiązania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku

A7S_WK5zna i rozumie zagadnienia dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością;

A7S_UO1 - potrafi kierować pracą zespołu oraz zachowywać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku przemysłowym lub laboratoryjnym;

A7S_KO3 - jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach nauki i innych aspektach działalności absolwenta studiowanego kierunku i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały, także w języku obcym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

obserwacja pracy studenta i analiza postępów w badaniach;

przeprowadzenie zaplanowanych badan oraz przygotowanie prezentacji wyników.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie wstępu oraz przeglądu literaturowego.

Zakres tematów:

Zasady funkcjonowania laboratorium badawczego lub pracy w terenie. Specyfika pracy naukowej, techniki badawcze z zakresu wybranej specjalności.

Opracowanie koncepcji i planu pracy, określenie celu i metod badań.

Zbieranie materiału, wykonywanie badań naukowych właściwych dla wybranego problemu badawczego.

Opracowanie i interpretacja wyników badań. Formułowanie wniosków.

Wyszukiwanie literatury naukowej z zakresu przedstawianego w ramach pracy magisterskiej problemu badawczego..

Opracowanie i redagowania pracy magisterskiej z poszanowaniem własności intelektualnej autorów wykorzystywanej literatury naukowej.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowo-praktyczna - laboratoryjna;

- obserwacja;

- dyskujsja

Studenci samodzielnie przeprowadzają eksperymenty w celu zbadania jakiegoś zjawiska. Podstaw

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Dubis, Ewa Gorodkiewicz, Ada Wróblewska, Elżbieta Regulska, Anna Trynda 5/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Sokół, Aneta Petelska, Katarzyna Karwowska, Anna Trynda, Magda Bielicka 5/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Sokół, Izabella Jastrzębska, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Urszula Klekotka, Marta Malinowska, Joanna Romanowska, Alina Dubis 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)