Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 310-KS2-2SMR2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego seminarium (artykuły naukowe przeglądowe, prace

oryginalne i podręczniki w języku polskim i angielskim)

Efekty uczenia się:

Student nabywa umiejętności praktycznych i doświadczenia niezbędnego do prezentacji zgromadzonych wyników w formie ustnej i

pisemnej.

2. Student potrafi dyskutować o wynikach swoich eksperymentów i o problemach metodycznych związanych z realizacją badań.

3. Student posiada wiedzę teoretyczną (zdobytą na podstawie przeglądu literatury fachowej) niezbędną do interpretacji wyników pracy

magisterskiej.

4. Student jest przygotowany do przedłożenia pracy magisterskiej do oceny i złożenia egzaminu magisterskiego

Metody i kryteria oceniania:

Czynny udział w zajęciach.

2. Pozytywna ocena prezentacji wyników pracy magisterskiej.

3. Pozytywna ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi podczas dyskusji.

Bieżąca ocena studenta podczas prezentacji wyników i dyskusji.

Wstępna ocena przygotowanej pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Studenci w grupach seminaryjnych przypisanych do konkretnych Zakładów i opiekunów przygotowują i wygłaszają referaty związane z

tematyką realizowanej pracy magisterskiej, biorą udział w dyskusjach po prezentacji referatów. Harmonogram przygotowywania i

prezentowania referatów ustala opiekun w porozumieniu ze studentami.

Studenci w grupach seminaryjnych omawiają wynik eksperymentów i obserwacji związanych z wykonywaniem pracy magisterskiej,

dyskutują nad zastosowaną metodyką wykonywanej pracy.

Metody dydaktyczne:

Burza mózgów, dyskusja seminaryjna, klasyczna problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Aneta Petelska 3/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus, sala 2008
Alina Dubis 3/ szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Barbara Leśniewska 3/ szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Beata Kalska-Szostko 3/ szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Izabella Jastrzębska 2/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)