Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia materiałów 310-CS1-3CHM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/agnieszka-zofia-wilczewska-22/
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997

Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983

Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

Bala H., Wstęp do chemii materiałów, WNT, Warszawa 2003

Baszkiewicz J., Kamieński M., Korozja materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

Głowacka M. (red.), Metaloznawstwo, Wydawnictwo PG, Gdańsk 1996

Literatura uzupełniająca:

Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

Pielichowski J., Puszyński A., Chemia polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2004

Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003

Pielichowski J., Puszyński A., Preparatyka polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2005

Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000

Przybyłowicz K., Przybyłowicz K., Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa 2004

Brzózka Z., Wróblewski W., Chemiczne Sensory, OWPW, 1999

Przygocki W., Włochowicz A., Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach, WNT Warszawa 2006

Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005

Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002

Czerniawski B., Nassalski A., Folie opakowaniowe, WNT, Warszawa 1970

Mark H. Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957

Efekty uczenia się:

Wyjaśnia podstawowe zasady i teorie w zakresie chemii materiałów. Posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną związaną z materiałami takimi jak tworzywa polimerowe, ceramika, stopy, materiały specjalnego przeznaczenia. Objaśnia związki pomiędzy budową molekularną a właściwościami makroskopowymi otaczającej materii. Wymienia właściwości oraz sposoby przemysłowego otrzymywania i analizy produktów chemicznych i materiałów specjalnego przeznaczenia.

Egzamin pisemny i/lub ustny na ocenę.

K_W01, K_W02, K_W05, K_W1, K_U09, K_K01 K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_K06, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - pytania otwarte. Zliczenie przy uzyskaniu 50% punktów.

Zakres tematów:

Wykłady:

Definicja polimeru i makromolekuł. Główne metody syntezy makromolekuł, podstawowe pojęcia i podział polimerów. Polimeryzacja stopniowa i łańcuchowa. Metody polimeryzacji: w masie, roztworze, emulsji, suspensji, w fazie gazowej, w plazmie.

Omówienie właściwości, otrzymywania i zastosowania najważniejszych materiałów polimerowych (PE, PP, PS, PCV, PMM, PVA, kauczuki naturalne i syntetyczne, fenoplasty, aminoplasty, poliestry i poliamidy, poliuretany, poliwęglany, żywice epoksydowe. Materiały naturalne (biocząsteczki: asfalty, żywice, wielocukry (celuloza, skrobia, chityna,), kwasy nukleinowe (RNA, DNA), białka).

Biodegradacja i tworzywa biodegradowalne.

Materiały metaliczne, stopy – obróbka cieplna, korozja, erozja. Materiały ceramiczne, szkło - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.

Nowoczesne materiały specjalnego przeznaczenia: półprzewodniki i polimery elektroprzewodzące, inteligentne żele, materiały elektroluminescencyjne i fotoluminescencyjne, optoelektroniczne, biokompatybilne, materiały i tworzywa stosowane w budownictwie, materiały kompozytowe, włókna szklane i węglowe, izolatory akustyczne, cieplne i inne).

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:45, (sala nieznana)
Iwona Misztalewska-Turkowicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)