Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej - przygotowanie WOPFU 380-SPD-1OFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ewa Domagała-Zyśk, Tomasz Knopik, Urszula Oszwa (2017), TROSKA - Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9–13 lat. Warszawa: ORE.

Tomasz Knopik (2018), Diagnoza funkcjonalna. Planowanie pomocy

psychologiczno--pedagogicznej. Działania postdiagnostyczne. Warszawa: ORE

Kazimiera Krakowiak (red.) (2018), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: ORE

Efekty uczenia się:

1. C.6.W.1 Zna podstawy, cele, założenia, obszary i cechy diagnozy

2. C.6.W.3 Zna przydatność metod diagnostycznych w ocenie specyfiki

zaburzeń w rozwoju

3. C.6.W.4 Zna wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego,

fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów oraz

czynników środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie

4. C.6.W.6 Zna rolę i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej,

rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej I socjoterapeutycznej w pracy

różnych instytucji

C.6.U.1 Potrafi analizować dokumenty i prace dziecka i ucznia pod kątem

określenia jego możliwości i specjalnych potrzeb edukacyjnych

oraz środowiskowych uwarunkowań jego funkcjonowania

2. C.6.U.2 Potrafi interpretować wyniki diagnozy pedagogicznej

3. C.6.U.3 Potrafi konstruować proste narzędzia do diagnozy pedagogicznej.

4. C.6.U.4 Potrafi zaplanować ewaluację procesu edukacyjno-

terapeutycznego dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi

C.6.K.1 Jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane

decyzje związane z organizacją procesu diagnostycznego

i postdiagnostycznego

2. C.6.K.2 Jest gotów do podejmowania współpracy z nauczycielami,

specjalistami, rodzicami lub opiekunami, dziećmi i uczniami

w poszukiwaniu przyczyn trudności

3. C.6.K.3 Jest gotów do dzielenia się wiedzą z nauczycielami

prowadzącymi zajęcia z dzieckiem lub uczniem i jego rodzicami

lub opiekunami na rzecz zapewniania mu optymalnych

warunków rozwoju w środowisku włączającym

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajeciach, znajomość zagadnień teoretycznych

Zakres tematów:

Wykłady

1. Rodzaje i funkcje diagnozy w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi. Diagnoza dla rozwoju a diagnoza na użytek orzekania.

2. Współpraca specjalistów w zespole diagnostycznym. Rola rodziców i terapeutów, środowiska zewnętrznego w procesie diagnozy funkcjonalnej.

3. Warunki diagnostyczne – czynniki zakłócające przebieg procesu diagnostycznego i sposoby ich eliminowania.

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 11:00, sala C2.2
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:15 - 11:45, sala zdalne
Jolanta Szada-Borzyszkowska 54/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.