Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody algebraiczne w informatyce 420-IS2-1MAL-22
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

1. Student zna fundamentalne pojęcia teorii liczb, lemat i twierdzenie Euklidesa oraz algorytm Euklidesa - ocena aktywności w trakcie zajęć, test zaliczeniowy.

2. Zna arytmetykę kongruencji, w tym odwracalność (pierścień i ciało) - ocena aktywności w trakcie zajęć, test zaliczeniowy.

3. Zna fundamentalne twierdzenia dotyczące kongruencji - ocena aktywności w trakcie zajęć, test zaliczeniowy.

4. Wie co to są pierwiastki pierwotne i funkcja Eulera oraz logarytm dyskretny - ocena aktywności w trakcie zajęć, test zaliczeniowy.

5. Zna systemy szyfrujące - ocena aktywności w trakcie zajęć, test zaliczeniowy.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wykładu dopuszczony jest student, który uzyskał zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu 51% maksymalnej liczby punktów na teście zaliczeniowym.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia teorii liczb. Lemat, twierdzenie i algorytm Euklidesa i jego zastosowania. Arytmetyka kongruencji, podstawowe struktury algebraiczne – grupa, pierścień ciało. Podstawowe twierdzenia dotyczące kongruencji. Pierwiastki pierwotne. Logarytm dyskretny. Szyfry deterministyczne i probabilistyczne, przykłady. Krzywe eliptyczne, działania na punktach krzywych eliptycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, konsultacje, praca z literaturą

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 2001
Ewa Schmeidel 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)