Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formaty serializacji danych 420-IS2-1TXP-22
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Kazienko P., Gwiazda K., XML na poważnie, Helion

McLaughlin B. D., Edelson J., Java i XML, Helion

Thomas D., Fower C. , Hurt A., Programowanie w języku Ruby, Helion

Rekomendacje W3C - XML (XMLID, XMLNS, XML Base, InfoSet, XInclude, XLink)

Rekomendacje W3C - SVG, MathML,

Specyfikacja JSON i JSON Schema

Specyfikacja YAML

Specyfikacja CBOR

Standard IETF - Atom

Literatura uzupełniająca:

Holzner S., XML. Vademecum profesjonalisty, Helion

Arciniegas F., XML Kompendium programisty, Helion

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę o nowych semistrukturalnych formatach danych - test pisemny

Potrafi przetwarzać semistrukturalne - test pisemny

Potrafi kreatywnie rozwiązuje problemy - test pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na ocenę na podstawie pracy pisemnej.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne w formie testu lub pytań (zadań otwartych).

Zaliczenie laboratoriom: Zaliczenie laboratoriom: zaliczenie na podstawie wykonanego projektu.

Uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby wszystkich punktów.

Podstawą do wystawienia oceny końcowej z egzaminu jest łączna suma punktów uzyskanych z egzaminu Ocena końcowa zgodna jest ze skalą ocen podaną w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów UwB.

W przypadku nauczania zdalnego zaliczenie odbędzie się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie Eduportal/USOSMail.

Zakres tematów:

Opis języka XML. Poprawność składniowa i strukturalna. DTD. Języki uzupełniające XML: XML Namespaces, XML Base, XLink, XML ID, XInclude. Schematy XML - RELAX NG i Compact RELAX NG. Schematy XML - XML Schema. Przykłady aplikacji XML - Atom, SVG. Ścieżki w transformacjach - XPath. Obiektowy model dokumentu XML. Analiza składniowa - SAX. Opis języka JSON. Schematy JSON - JSON Schema. Ścieżki w JSON. Format YAML i TOML. Przetwarzanie JSON, TOML, YAML. Binarne formaty serializacji: CBOR, ProtoBuf itp.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 2001
Dominik Tomaszuk 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)