Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna w środowisku zamieszkania 380-SS1-2XAHW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania, red. K. Wódz, B. Kowalczyk, CRZL, Warszawa 2014.

2.Praca socjalna w środowisku lokalnym, red. M. Bąkiewicz, M. Grewiński, WSPTWP, Warszawa 2009.

3.Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 2012.

4.Kita S., Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych, CRZL, Warszawa 2014.

5.Model środowiskowej pracy socjalnej, B. Bąbska, M. Dudkiewicz, P. Jordan, T. Kaźmierczak, E. Kozdrowicz, M. Mendel, M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza, B. Skrzypczak, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa 2014.

6. Potencjał reintegracyjny podmiotów zatrudnienia socjalnego. Analiza danych z badania diagnostycznego, re. A.Sowa-Kofta, P. Poławski, IPiSS, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

1. wiedza:

- student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania

do właściwych, kompetentnych osób i instytucji podczas pracy w środowisku zamieszkania klientów pomocy społecznej (K_W07)

- zna definicję podstawowych problemów społecznych,

posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji

oraz strategii ich rozwiązywania wykorzystując potencjał środowiska zamieszkania klienta pomocy społecznej (K_W09)

2. umiejętności:

- student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności

organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z udzielaniem pomocy w środowisku zamieszkania (K_U14)

3. kompetencje społeczne:

- student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących pracę socjalną, szczególnie

w środowisku zamieszkania klienta pomocy społecznej (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa - przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego. Ocena oparta na zakresie merytorycznym oraz prawidłowości spełnienia wymogów formalnych w przygotowaniu oferty z uwzględnieniem treści omawianych na wykładzie.

Ocena wyjściowa - maksymalna ilość punktów.

Ilość błędów formalnych i merytorycznych odpowiednio obniża ocenę końcową.

Zakres tematów:

1. Zadania i świadczenia z zakresu pomocy społecznej w tym realizowane przez pracownika socjalnego.

2. Metody i techniki badań społecznych.

3. Organizowanie społeczności lokalnej.

4. Dylematy etyczne oraz problemy w pracy ze społecznościami

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, konsultacje prowadzone metodą on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:45, sala A207 (cwi)
Jan Steckiewicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)