Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyczna analiza danych 390-FM1-2SAD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kształcenia odbywa się egzamin ustny. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie (na ocenę) laboratorium.

Zakres tematów:

1. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo: przestrzeń zdarzeń elementarnych, zbiór zdarzeń losowych, miara probabilistyczna; prawdopodobieństwo warunkowe; wzór Bayesa; niezależność zdarzeń.

2. Jednowymiarowe zmienne losowe: dystrybuanta zmiennej losowej; zmienne losowe dyskretne i ciągłe – przegląd podstawowych rozkładów.

3. Wektory losowe (wielowymiarowe zmienne losowe): wektor losowy typu dyskretnego i typu ciągłego; rozkłady brzegowe; kowariancja i współczynnik korelacji 2ch zmiennych losowych;macierz kowariancji wektora losowego.

4. Funkcje zmiennych losowych: funkcje jednej zmiennej o wartościach skalarnych oraz funkcje wielu zmiennych o wartościach wektorowych.

5. Główne problemy i podstawowe pojęcia wnioskowania statystycznego; rozkłady prawdopodobieństwa występujące w statystyce.

5. Estymacja punktowa: własności estymatorów punktowych; metody konstruowania estymatorów.

7. Estymacja przedziałowa: konstrukcja przedziałów ufności dla wartości oczekiwanej i wariancji.

8. Testowanie hipotez statystycznych: weryfikacja wybranych hipotez dotyczących wartości oczekiwanej, wariancji, równości wartości oczekiwanych, równości wariancji dwóch rozkładów normalnych: weryfikacja hipotez dotyczących postaci rozkładu -- testy zgodności chi-kwadrat i Kołmogorowa.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Jaranowski 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)