Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe 390-FG1-1PO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

[1] Bruce Eckel, "Thinking in C++. Edycja polska", Wydawnictwo Helion.

[2] W. Porębski, Język C++ : wprowadzenie do programowania, wyd. 2, Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help", Warszawa 1999.

[3] J. Grębosz, Symfonia C ++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Wydawnictwo "Edition 2000" : Oficyna Kallimach, Kraków 2005.

[4] S. Prata, Język C++, wyd. 5, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

[5] A. Koenig, Accelerated C++ : practical programming by example, 22nd printing, Addison-Wesley, Boston 2013.

[6] Źródła internetowe.

Efekty uczenia się:

K_W25 - zna podstawy programowania w wybranym języku wyższego poziomu

K_U23 - umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić

K_K05 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie obecności, pracy na laboratorium, prac domowych oraz zaliczenia praktycznego przy komputerze obejmującego zagadnienia omawiane w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Klasy i obiekty

2. Metody

3. Statyczne zmienne i metody w klasie

4. Konstruktory i destruktory

5. Wskaźnik this

6. Metody stałe

7. Deklaracja przyjaźni

8. Operatory

9. Konstruktor jawny

10. Składowe tworzone przez kompilator

11. Polimorfizm

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja, zajęcia praktyczne, konsultacje, praca własna studenta w domu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 1064
Jan Kisielewski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)