Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość 320-BS2-2PRZ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wyd. Akademickie SEDNO, Warszawa 2014.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

J. Pasieczny, B. Glinka, Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse realizacja rozwój, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Z.J. Makieła, M.M. Stuss (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

M.K. Szpakowski, Przedsiębiorczość. Zarządzanie przedsiębiorstwem od A do Z, Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., Zamość 2018.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych w kontekście innowacyjnych możliwości implementacji wyników badań w gospodarce (KA7_WG7)

2. Student zna i rozumie uwarunkowania społeczno-gospodarcze, etyczne i prawne prowadzenia działalności gospodarczej (KA7_WK8)

3. Student zna i rozumie reguły rządzące wolnym rynkiem oraz istotę i różne definicje przedsiębiorczości (KA7_WK9)

4. Student potrafi samodzielnie planować własną działalność gospodarczą i motywować innych do podjęcia takich działań (KA7_UU8)

5. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy na rynku (KA7_KO3)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: aktywność na zajęciach, prezentacja projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na postawie prezentacji wyników prac projektowych oraz aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

Istota i definicje przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość jako wykorzystywanie okazji

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Źródła sukcesów i niepowodzeń biznesowych – studia przypadków

Kategoria przedsiębiorcy – charakterystyka i typologie

Rodzaje i przejawy przedsiębiorczości

Analiza procesu przedsiębiorczego

Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, burza mózgów, case studies, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 2058
Artur Bołtromiuk 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)