Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topologia 360-MS1-2TOP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Efekty osiągnięte w ramach realizacji przedmiotu: Zna podstawowe pojęcia oraz metody topologii ogólnej rozszerzone o wybrane zagadnienia teorii przestrzeni metrycznych, wyjaśnia zależności miedzy poznanymi pojęciami topologicznymi, stosuje definicje i podstawowe twierdzenia do badania własności przestrzeni metrycznych i topologicznych oraz odwzorowań miedzy nimi - KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_WG05, KA6_UW13 , KA6_UW14, KA6_UU02.

Uzyskuje podstawy metodologiczne uprawiania i uczenia się matematyki: potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje z topologii ogólnej, poprawnie stosuje rachunek zdań i kwantyfikatorów oraz elementy teorii mnogości do wyrażenia pojęć i faktów topologii ogólnej - KA6_WG01, KA6_WG02, KA6_UU01.

Rozumie, że nowoczesne technologie są efektem odkryć naukowych m.in. w topologii, rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji , starannie określa priorytety i kolejność swoich działań - KP6_UU1, KP6_KK1, KA6_WK03, KA6_KR01.

Weryfikacja: udział w dyskusji na zajęciach, kolokwium, prace domowe.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie dwóch kolokwiów sprawdzających umiejętność rozwiązywania zadań oraz aktywności na ćwiczeniach.

W zależność od uzyskanej liczby punktów student otrzymuje ocenę zgodną z poniższą listą:

0-50% 2;

51-60% 3;

61-70% 3,5;

71-80% 4;

81-90%; 4,5

91-100% 5.

Liczba godzin nieobecności na ćwiczeniach kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu 4. Nieobecności można odpracowywać na konsultacjach rozwiązując odpowiednie zadania.

Zakres tematów:

metryka, przestrzeń metryczna, ciągi zbieżne, zupełność, odwzorowania ciągłe w przestrzeniach metrycznych, topologia i różne sposoby jej wprowadzania, otwartość i domkniętość zbiorów, wnętrze i domkniecie zbioru, odwzorowania ciągłe, otwarte, domknięte, homeomorfizmy, podprzestrzenie, produkt kartezjański, suma i przekrój, przestrzeń ilorazowa, zwartość, spójność, twierdzenie Tichonowa, ośrodkowość, aksjomaty oddzielania, pojęcie homotopii i homotopijnej równoważności, grupa podstawowa

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia polegające na wspólnym rozwiązywaniu zadań i dyskusji nad wybranymi problemami Topologii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 3008
Karol Pryszczepko 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)