Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 360-MS1-3OWI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej - Teoria i praktyka, wyd. 1, Warszawa: Wolters Kluwer 2021

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 9, Warszawa 2021

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

KA6_WK02 - zna wybrane zagadnienia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

KA6_WK03 - rozumie, że nowoczesne technologie są pochodną odkryć naukowych w naukach podstawowych

KA6_KK01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi w teście, składającym się z pytań otwartych lub zamkniętych.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

I. Zagadnienia wprowadzające

II. Prawo autorskie

1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, rodzaje utworów

2. Wyłączenia spod przepisów ustawy prawo autorskie

3. Programy komputerowe na gruncie prawa autorskiego

4. Autorskie prawa osobiste i majątkowe

5. Dozwolony użytek, prawo cytatu

6. Plagiat, w szczególności w twórczości akademickiej

7. Sztuczna inteligencja

8. Prawo autorskie w Internecie

III. Prawo własności przemysłowej

1. Zagadnienia wprowadzające do dóbr własności przemysłowej – znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, wzory użytkowe i topografie układów scalonych

2. Znaki towarowe

3. Wynalazki

4. Wzory przemysłowe

5. Pełnomocnicy, urzędy i sądy ds. własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, studia przypadków, analiza: orzecznictwa sądowego, dokumentacji zgłoszeniowej w UPRP, EPO.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 3002
Katarzyna Siemion 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)