Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosowana algebra liniowa 360-MS1-3SAL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. W trakcie zajęć student ma następujące możliwości zdobywania punktów:

1. kolokwium. Za kolokwium student może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Przewidziane są dwa terminy kolokwium. Student może przystąpić do kolokwium albo w jednym dowolnie wybranym przez siebie terminie albo w obu terminach. Student, który przystępuje do kolokwium po raz drugi może albo nie oddać pracy i wówczas liczy się wynik osiągnięty w pierwszym terminie albo oddać pracę i wówczas liczy się wynik osiągnięty w drugim terminie. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium w obu terminach, student może przystąpić do kolokwium w dodatkowym terminie ustalonym przez prowadzącego.

2. aktywność w trakcie zajęć. Za każde zgłoszenie się do tablicy i prawidłowe rozwiązanie zadania student otrzymuje 10 punktów.

Podstawą uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest

1. obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy

usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem lub odrobić (według regulaminu UwB).

2. uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów.

Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie ze skalą ocen:

• niedostateczny – do 50,9% punktów;

• dostateczny – od 51%do 60% punktów;

• dostateczny plus – od 61% do 70% punktów;

• dobry – od 71% do 80% punktów;

• dobry plus – od 81% do 91% punktów;

• bardzo dobry – od 91% punktów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 3006
Agnieszka Stocka 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)