Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru Blok 3 - Nutraceutyki i ich rola w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 320-BS1-3PDW3
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

"Suplementy diety dla Ciebie" Iwona Wawer, Wydawnictwo Wektor

"Nutraceuticals: An emerging therapeutic approach against the

pathogenesis of Alzheimer’s disease" Pritam Sadhukhan, Sukanya Saha, Sayanta Dutta, Sushweta Mahalanobish, Parames C. Sil.

Pharmacological Research 129 (2018) 100–114

"Polyphenols in Health and Disease: Gut Microbiota, Bioaccessibility, and Bioavailability" : Bié, J.; Sepodes, B.; Fernandes, P.C.B.;

Ribeiro, M.H.L.

2023, 3, 40–72. https://doi.org/10.3390/ compounds3010005

Inne publikacje polskojęzyczne i anglojęzyczne poruszające tematykę nutraceutyków.

Efekty uczenia się:

1. Student wie co to są nutraceutyki i zna ich rolę w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

2. Student posługuje się fachową terminologią w celu opisu zróżnicowanej aktywności biologicznej nutraceutyków na poziomie

molekularnym.

3. Student posiada wiedzę na temat mechanizmów biologicznej aktywności nutraceutyków w aspekcie profilaktyki takich schorzeń jak:

choroby neurodegeneracyjne, cukrzyca, schorzenia kardiologiczne.

4. Student zna i rozumie antybakteryjną, antywirusową i immunomodulującą aktywność nutraceutyków.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia obejmującego treści przekazane w czasie wykładu jest uprzednie zaliczenie

laboratorium na ocenę pozytywną. Pisemne zaliczenie podsumowujące przedmiot (test jednokrotnego wyboru).

Prowadzący:

dr hab. Szymon Sękowski

Zakres tematów:

1. Pojęcie nutraceutyków, ich struktura, funkcja i źródła.

2. Aktywność biologiczna nutraceutyków.

3. Rola nutraceutyków w profilaktyce cukrzycy.

4. Neuroprotekcyjna i antynowotworowa aktywność nutraceutyków

5. Antybakteryjna, antywirusowa i immunomodulująca aktywność nutraceutyków.

6. Rola nutraceutyków w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i wpływ diety bogate w nutraceutyki na stan zdrowia.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 2058
Szymon Sękowski 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)