Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organy kontroli i ochrony prawa 370-AN1-2OKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020,

2. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010,

3. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.,

4. Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów kontroli i ochrony prawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej związanej z organami kontroli i ochrony prawa – KA6_WG3, (zaliczenie pisemne)

Umiejętności: absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą organów organami kontroli i ochrony prawa oraz właściwie dobierać źródła prawa w tym zakresie – KA6_UW1, (zaliczenie pisemne)

Kompetencje: absolwent gotów jest do uznawania znaczenia nabytej wiedzy o organach kontroli i ochrony prawa w rozwiązywaniu problemów prawa administracyjnego – KA6_KK2, (zaliczenie pisemne)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej lub pisemnej na ocenę z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Po przedstawieniu definicji i pojęć podstawowych dokonywana jest szczegółowa charakterystyka konstytucyjno-ustawowej pozycji prawnej organów rozstrzygających (orzekających), organów kontroli legalności oraz rzeczników i innych organów obsługi prawnej.

Omawiane są: sądy i trybunały, NIK, Prokuratura, IPN, Krajowa Administracja Skarbowa, Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UODO, formacje policyjne i zabezpieczające, służby ochrony władz, służby specjalne, straże lokalne i sektorowe, inspekcje, organy nadzoru budowlanego, organy ochrony konserwatorskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i organy obsługi prawnej.

Dodatkowo na tym tle przedstawiona jest rola i zadania Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów w zakresie kontroli i ochrony prawa.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny z elementami prezentacji multimedialnej, konsultacje.

Nauczanie przy użyciu technologii informatycznej e-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 17:00 - 18:20, sala 215
Jarosław Matwiejuk 34/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)