Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne 370-PS5-1WFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – K-W01 KA7

2. Student zna zasady bezpiecznego korzystania

z przyborów i urządzeń obiektu, zna regulamin

korzystania z obiektów sportowych, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne K_W02. P_W01

3. Student umie korzystać zgodnie z

regulaminem z obiektów sportowych. K-U01 PW01

4. Student potrafi przeprowadzić rozgrzewkę. K-U02 PU02

5. Student umie korzystać zgodnie z

regulaminem z obiektów sportowych. K-U01 PW01

6. Student potrafi przeprowadzić rozgrzewkę. K-U02 PU02

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo na zajęciach( dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze 10 godz.). Ocena wynika z obserwacji ciągłej studenta, jego aktywności i zaangażowania podczas zajęć. Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

Nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniczno taktycznych w grach zespołowych:

-piłka koszykowa

-piłka siatkowa;

-piłka ręczna

-piłka nożna ;

-unihokej;

Gry i zabawy ruchowe.

Podstawy treningu siłowego i kondycyjnego.

Zajęcia muzyczno ruchowe typu areobik, trening obwodowy.

Podstawy gimnastyki.

Sporty indywidualne:

badminton, tenis stołowy, sporty walki.

Podstawy lekkiej atletyki, oraz atletyka terenowa.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi z których korzystamy pod czas prowadzenia zajęć to:

- Metoda analityczna;

-Metoda syntetyczna;

-Metoda kompleksowa;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:00 - 12:30, sala 1
Izabela Dembińska 21/ szczegóły
2 każda środa, 12:30 - 14:00, sala 1
Marcin Słoma 17/ szczegóły
3 każda środa, 9:30 - 11:00, sala 1
Maciej Stefanowicz 17/ szczegóły
4 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 1
Karolina Sahakyan 19/ szczegóły
5 każda środa, 9:30 - 11:00, sala 1
Marcin Słoma 17/ szczegóły
6 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 1
Maciej Stefanowicz 18/ szczegóły
7 każdy wtorek, 12:30 - 14:00, sala 1
Karolina Sahakyan 18/ szczegóły
8 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 1
Marcin Słoma 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek studium Wychowania Fizycznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)