Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - niemiecki cz.1 380-DS5-1JNI1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kiefer Karl-Hubert, Der Letzte Schliff. Intensivtraining für polnische

Deutschlerner in Studium und Beruf. Ostatni szlif. Intensywny trening dla Polaków uczących się języka niemieckiego na studiach i w pracy, Poltext, 2013

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2+, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Chrapek Luisa, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami.

A1, A2, B1, B2, C1. Hallo Welt! Pons, LektorKlett, 2019

Niebrzydowska Bożena, Repetytorium leksykalno – tematyczne dla znających podstawy i średnio zaawansowanych, Edgard, 2015

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydanie poszerzone, PWN,

Efekty uczenia się:

KA7_UW6:Student potrafi funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy - test kontrolny

KA7_UK2: Student potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów - test kontrolny

KA7_KK1: Student jest gotów do formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki - ćwiczenia praktyczne, obserwacja i ocena pracy studenta na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności ich odrabiania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej.

Punktacja, skala ocen

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

1.Aktywny wypoczynek, turystyka w XXI wieku- rozrywka dla każdego, czas wolny- w co się angażować, jak efektywnie wypoczywać

2.Praca- aktywność zawodowa; oczekiwania pracownika i pracodawcy; kreatywność w pracy; wzorowe podanie o pracę; dodatkowe zarobkowanie- realizacja pasji i zainteresowań

3. Praca społeczna, wolontariat, zaangażowanie i aktywność obywatelska

4. Konsumpcjonizm - zakupy w XXI wieku- zakupoholizm; reklamacje usług i zwrot towarów

5. Permanentne uczenie się- trend przyszłości

6. Lektura tekstów specjalistycznych i ich krótkie streszczenie (indywidualny dobór tematów), słuchanie bieżących wiadomości w TV Deutsche Welle

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, konsultacje, dyskusja moderowana, metoda problemowa, praca w grupie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Kuźmicz 1/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)