Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz. 2 330-ES2-2LSEM2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2VSEM2_W01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki///

2VSEM2_W02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_W03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Umiejętności:

2VSEM2_U01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_U02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_U03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_U04 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_U05 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Kompetencje społeczne:

2VSEM2_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_K03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

- złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora pierwszego i drugiego rozdziału pracy magisterskiej.

Dopuszczalne 2 nieobecności na zajęciach.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zakres tematów:

1. Prezentacja i ocena zebranych materiałów, niezbędnych do konstrukcji rozdziałów pracy magisterskiej.

2. Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanych rozdziałów pracy

magisterskiej.

3. Prezentacja i dyskusja nad opracowanymi rozdziałami pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

W zależności od wyboru promotora max. 6 godz. seminarium może się odbywać z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 229
Tadeusz Truskolaski 9/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 234
Marek Proniewski 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)