Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka z elementami fizyki 320-MS1-1BEF
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

2. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. pod. red Z. Jóźwiak, G. Bartosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

4. Człowiek i promieniowanie jonizujące, pod red. A. Hrynkiewicz, PWN, Warszawa 2001.

5. Ćwiczenia z biofizyki pod redakcją K. Trębacza, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

6. Biofizyka molekularna. G. Slósarek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

7. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, A. Cygański, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.1997.

Efekty uczenia się:

1. Student wyjaśnia podstawy fizykochemicznych metod stosowanych w badaniach biofizycznych.

2. Student przedstawia i opisuje metody i techniki stosowane w badaniach laboratoryjnych w biologii, nabiera praktycznej umiejętności

pracy z podstawową aparaturą stosowaną w badaniach laboratoryjnych. Student przygotowuje roztwory w stężeniach molowych i ich

odpowiednie rozcieńczenia.

3. Student interpretuje i opracowuje otrzymane wyniki badań w formie sprawozdań, wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w

laboratorium.

Sposoby weryfikacji: bieżąca kontrola stanu wiedzy (odpytywanie podczas ćwiczeń), sprawozdania z ćwiczeń, zaliczenie kolokwium na

ocenę.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena pracy podczas analizy uzyskanych wyników w trakcie zajęć.

2. Pozytywne zaliczenie sprawozdań z wykonanych prac laboratoryjnych.

3. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć z koniecznością odpracowania).

4. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

5. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena kolokwium testowego)

Prowadzący:

dr Ewa Olchowik-Grabarek

dr hab. Szymon Sękowski

Zakres tematów:

1. Ćwiczenia organizacyjne

2. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła matematycznego. Wirowanie.

3. Charakterystyka elektrody szklanej i pomiar pH roztworu metodą krzywej wzorcowej.

4. Wyznaczanie widma absorpcji hemoglobiny. Prawo Lamberta-Beera.

5. Pomiar lepkości względnej z zastosowaniem wiskozymetru kapilarnego

6. Warstwa monomolekularna

7. Rozkład Gausa zmiennych losowych

8. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

1. Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji.

2. Opracowanie wyników w formie sprawozdań.

3. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:00 - 12:15, sala 2072
Ewa Olchowik-Grabarek 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)