Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki informacyjne 320-MS1-1TEI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Jaronicki A. ABC MS Office 2010 PL. Wyd. Helion, Gliwice. https://docplayer.pl/6449503-Abc-ms-office-2010-pl.html

2. Lecarme O., Delvare K. 2013. The Book of GIMP: A complete guide to nearly everything. No Starch Press, San Francisco. https://www.pdfdrive.com/the-book-of-gimp-a-complete-guide-to-nearly-everything-e163947505.html

3. Pawluk J., Koszowska A. 2021. Fotografia cyfrowa. Obsługa programu GIMP. Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.

https://mat.ug.edu.pl/~akarpowi/gimp%20ksiazka.pdf

4. Sokół M. 2005. Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Helion, Gliwice. https://pdf.helion.pl/pobko3/pobko3.pdf

5. Wróblewski P. 2016. ABC komputera. Wydanie X. Helion, Gliwice. https://pdf.helion.pl/abck10/abck10.pdf

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

1. Student potrafi stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do prezentowania danych: KP6_UW7

2. Student potrafi prezentować wiedzę w formie pisemnej i ustnej, z użyciem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych: KP6_UW8

Kompetencje:

3. Student szanuje pracę zespołu włożoną w poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera: KP6_KR1

Sposoby weryfikacji:

KP6_UW7, UW8, KR1 - ocena wykonania zadań zawartych w instrukcjach, zaliczenie końcowe (na ocenę)

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola obecności studenta na zajęciach laboratoryjnych (dopuszcza się jedną nieobecność, pod warunkiem odrobienia zajęć w innym terminie/z inną grupą).

2. Bieżąca ocena prawidłowo wykonanych ćwiczeń.

2. Spełnienie ww wymieniowych warunków kwalifikuje studenta do dopuszczenia do praktycznego zaliczenia końcowego.

4. Ocena pozytywna z praktycznego zaliczenia końcowego.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zakres tematów:

1. Podstawy użytkowania zestawu komputerowego i systemu operacyjnego

a. zasady BHP dotyczące pracy przy stanowiskach wyposażonych w zestawy komputerowe

2. Edytor tekstu MS WORD

a. podstawy użytkowania programu, tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentu

b. formatowanie strony i tekstu

c. operacje na tekście, narzędzia edytorskie i korektorskie

d. praca z tabelami

3. Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL

a. podstawy użytkowania programu, wygląd i zasady poruszania się po arkuszu

b. wprowadzanie i operacje na danych

c. formatowanie komórek i danych

d. tworzenie prostych formuł logicznych w oparciu o dane

e. tworzenie i formatowanie wykresów

f. eksport danych i wykresów do popularnych formatów i innych programów

4. Kreator prezentacji MS PowerPoint

a. podstawy obsługi programu

b. tworzenie i edycja prezentacji

c. import grafiki i tekstu

d. korzystanie z szablonów, ustawianie parametrów animacji

e. zasady korzystania z graficznych zasobów Internetu

6. Edytor grafiki Corel

a. podstawy obsługi programu, praca klawiaturą i myszką

b. import i edycja rysunków

c. eksport rysunków do popularnych formatów

Metody dydaktyczne:

pokaz, wykonywanie zadań według instrukcji z wykorzystaniem programów komputerowych, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 2042
Magdalena Fiłoc 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)