Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia 320-MS1-2PAR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Deryło A. (red.) 2002. Parazytologia i akaroentomologia medyczna. PWN Wydawnictwo Naukowe, 2002.

2. Czapik A. 1992. Podstawy protozoologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Morozińska-Gogol J. 2021. Parazytologia medyczna. Kompendium. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Literatura uzupełniająca:

1. Buczek A. 2010. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia. Diagnostyka. Objawy. Koliber.

2. Bowman D.D. 2021. Parazytologia weterynaryjna. Połozowski A. (redakcja wydania polskiego).

3. Dziubek Z. (red). 2016. Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

4. Jura Cz. (red.) Bezkregowce. Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Quicke D. L. 2015. The braconid and ichneumonid parasitoid wasps. Biology, systematics, evolutionay and ecology. Wiley Blackwell.

6. Zimmer C. 2021. Co cię gryzie. Fascynujący świat pasożytów. Wydawnictwo Poznańskie.

Efekty uczenia się:

1. Student identyfikuje i charakteryzuje podstawowe grupy taksonomiczne Protista i zwierząt bezkregowych będących pasożytami zwierząt, w tym człowieka (KP6_WG1)

2. Student zna podstawowe metody analizy materiału parazytologicznego w laboratorium KP6_WG7)

3. Student opisuje znaczenie przystosowawcze obserwowanych cech budowy i biologii pasożytów wiążąc je z zajmowanym środowiskiem życia (KP6_WG1, (KP6_UW3)

4. Student wykazuje dbałość o ergonomię i bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych (KP6_UO1)

5. Student jest gotów do propagowania właściwych postaw prozdrowotnych związanych z profilaktyką chorób "brudnych rąk" i chorób odzwierzęcych (KP6_KO2)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas wykonywania zadań w trakcie zajęć (sprawozdania).

2. Przekrojowe sprawdziany pisemne w formie testu zamkniętego i pytań otwartych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji:

1. sprawdzian pisemny (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, ryciny do uzupełnienia)

Kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – warunek przystąpienia do kolokwium

2. Pozytywna ocena zaliczenia sprawdzianu pisemnego (minimum 51%).

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne

z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zakres tematów:

1. Różnorodność pasożytniczych Protista.

2. Charakterystyka płazińców (Platyhelminthes). Anatomia. Rozmnażanie i rozwój. Przystosowania do pasożytniczego trybu życia.

3. Charakterystyka zwierząt o obłym, niesegmentowanym ciele (Nematoda, Nematomorpha). Anatomia pasożytniczego nicienia na przykładzie glisty ludzkiej (sekcja)

4. Różnorodność roztoczy (Acarina) Przystosowania do pasożytniczego trybu życia.

5. Pasożyty i parazytoidy wśród owadów.

4. Nicienie i nitnikowce: Ascaris lumbricoides (glista ludzka) – sekcja i przekrój porzeczny, Enterobius vermicularis (owsik), Trichinella spiralis (włosień spiralny), Necator americanus, Mansonella perstans, Strongyloides stercoralis (węgorek jelitowy), Gordius aquaticus.

5. Pajęczaki: Ixodoidea (kleszcze), Acarus siro (rozkruszek mączny), Blomia tropicalis, Dermatopnagoides farinae, Pyroglyphus africanus, Tyrophagus putrescentiae, Demodex folliculorum (nużeniec ludzki), Sarcoptes scabiei (świerzbowiec ludzki).

6. Owady: Blattella germanica (prusak), Blatta orientalis (karaczan wschodni), Pediculus humanus (wesz ludzka), Cimex lectularis (pluskwa domowa), Monomorium pharaonis (mrówka faraona), Ichneumonidae (błonkówki z rodziny gąsienicznikowatych), Culex pipens (komar kłujący), Odagmia ornata (meszka), Chrysops silacea (ślepak), Lucilia sericata (mucha zielona), Calliophora vicina (plujka niebieska), Hypoderma bovis (giez bydlęcy), Pulex irritans (pchła ludzka)

Metody dydaktyczne:

Pokaz, metoda laboratoryjna, obserwacja, dyskusja, burza mózgów, prezentacja multimedialna, konsultacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:30 - 15:45, sala 2013
Agata Kostro-Ambroziak 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)