Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring środowiska i bioindykacja 320-ES1-3MIB
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Kwiatkowska-Malina J. 2012. Monitoring środowiska przyrodniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ss.117. ISBN 978-83-7814-032-0

• Jóźwiak M., Kozłowski R. 2010. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, ss. 107. ISBN 978-83-7133-470-2.

• Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska : bioindykacja i biomonitoring. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa, Stare Babice 2006. ss. 264. ISBN 83-89961-82-2.

• Matwiejuk A. 2021. Porosty Białegostoku. Prezydent Miasta Białegostoku. Biąłystok ss.295. ISBN 978-83-954504-3-3

• Nimis P. L., Christoph Scheidegger C., Wolseley.P. A. 2002 Monitoring with lichens - monitoring lichens. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, ss. 408. ISBN 1-4020-0430-3.

• Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowsk D., Betleja J., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kuczyński L. 2018. Trendy liczebności ptaków w Polsce. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, ss. 471.

• Przewodniki metodyczne do monitoringu siedlisk przyrodniczych; monitoringu gatunków roślin; monitoringu gatunków zwierząt:

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne

1. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I-IV, Mróz W. (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

2. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I-III, Perzanowska J. (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

3. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I-IV, Makomaska-Juchiewicz M., Baran P., Bonek M. (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Efekty uczenia się:

• Absolwent zna i rozumie zasady bioindykacji oraz monitoringu biocenoz i ekosystemów poprzez badania ornitologiczne oraz lichenologiczne i jest gotów do udziału w projektach je obejmujących (KA6_WG2, KA6_WK3, KA6_KO3).

• Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić monitoring i bioindykację ornitologiczną na przykładzie liczenia ptaków zimujących oraz jakości powietrza z wykorzystaniem porostów (KA6_UW1, KA6_UO1).

Sposoby weryfikacji:

KA6_WG2, KA6_WK3, KA6_KO3 – zaliczenie ustne

KA6_UW1, KA6_UO1 – sprawozdania pisemne z odbytych zajęć terenowych

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na zajęciach – nieobecność wymaga odpracowania, w formie wykonania samodzielnego zadania zleconego przez prowadzącego.

• Sprawozdania pisemne z odbytych zajęć terenowych (50% oceny końcowej).

• Pozytywna ocena z ustnego zaliczenia końcowego (50% oceny końcowej).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

• Monitoring jakości powietrza w wykorzystaniem porostów.

• Monitoring i bioindykacja ornitologiczna – liczenie ptaków zimujących.

Metody dydaktyczne:

• Obserwacje i pomiar w terenie,

• Wykład z prezentacją multimedialną,

• Dyskusja,

• Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Więcko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)