Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna II 310-CS1-3CHF2
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

Pigoń K, Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

Libuś W., Libuś Z. 1987. Elektrochemia, PWN, Warszawa.

Ościk J. 1983. Adsorpcja, PWN, Warszawa.

Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W12 Operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu chemii.

K_U05 Stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji procesów chemicznych i analizy danych eksperymentalnych.

K_K03 Przyjmuje różne role podczas pracy w grupie.

Sposób weryfikacji: kolokwia pisemne

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatoryjne, konsultacje

Zakres tematów:

I. Przewodnictwo: właściwe, molowe, ruchliwość, liczby przenoszenia.

II. Kinetyka chemiczna: szybkość reakcji, wpływ temperatury na szybkość reakcji, rzędowość reakcji, równania kinetyczne, energia aktywacji, reakcje równoległe.

III. Ogniwa galwaniczne: SEM ogniwa, współczynniki aktywności jonów, iloczyn rozpuszczalności.

Zajęcia uzupełniające i zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uczęszczanie na zajęcia i zdanie pisemnego kolokwium obejmującego materiał realizowany w ramach ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Dobrzyńska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)