Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie strukturalne 510-IS1-1PPS-23
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Kerninghan, D. Ritchie, Język C

N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy

Literatura uzupełniająca:

Różne podręczniki ze wstępu do programowania

Efekty uczenia się:

1. Zna i potrafi wykorzystać wybrane środowisko do programowania w języku C.

2. Zna sposoby reprezentacji liczb całkowitych w różnych systemach liczbowych i potrafi implementować programy do konwersji pomiędzy nimi (system binarny, ósemkowy, dziesiętny, szesnastkowy).

3. Zna i potrafi zastosować podstawowe typy i struktury danych oraz konstrukcje programistyczne języka C.

4. Potrafi wydzielić logiczne i funkcjonalne fragmenty programu w postaci funkcji języka C oraz sprawdzić w sposób praktyczny ich złożoność (parametry formalne, zmienne globalne i lokalne, rekurencja).

5. Potrafi tworzyć programy wykorzystujące łańcuchy znakowe i operacje plikowe z wykorzystaniem funkcji systemu operacyjnego.

6. Potrafi implementować programy z wykorzystaniem dynamicznych struktur danych i operacji na nich (lista, kolejka, stos, drzewo).

Weryfikacja efektów: kolokwia/wejściówki, obserwacja pracy na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obserwacji pracy własnej studenta na zajęciach i realizowanych zadań w formie sprawdzianów/wejściówek/wyjściówek/prac domowych/kolokwiów.

Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności to 20% zajęć. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student zobowiązany jest do zaliczenia wybranej formy zadań testowych podczas konsultacji.

Zakres tematów:

Zapoznanie ze środowiskiem programistycznym, kompilacja pierwszego programu.

Tworzenie programów operujących na liczbach całkowitych i zmiennoprzecinkowych.

Wykorzystanie instrukcji warunkowej i instrukcji wyboru.

Instrukcje iteracyjne (różne rodzaje pętli).

Wykorzystanie typów tablicowych (sortowanie danych w tablicy).

Programy z bezpośrednim wykorzystaniem typów wskaźnikowych (operacje na łańcuchach znakowych).

Tworzenie podprogramów (własnych funkcji z różnymi zestawami parametrów).

Funkcje rekurencyjne (silnia, potęga, liczby Fibonacciego).

Programy wykorzystujące struktury ("baza danych" w pamięci programu).

Programy wykorzystujące działania na łańcuchach znakowych i operacje plikowe (operacje tekstowe i binarne, kodowanie plików, zapis i odczyt "bazy danych") z wykorzystaniem funkcji systemu operacyjnego (obsługa parametrów programu, pobieranie aktualnego czasu, sprawdzanie zawartości systemu plików).

Implementacja wybranych dynamicznych struktur danych (tablica o zmiennym rozmiarze, lista, kolejka, stos, drzewo).

Metody dydaktyczne:

Laboratorium, 30 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Szeremeta 7/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Szeremeta 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Eugenia Mironowicz 11/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Eugenia Mironowicz 11/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Eugenia Mironowicz 12/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Eugenia Mironowicz 10/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Łupińska 12/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jankowski 11/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Łupińska 13/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Łupińska 11/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Łupińska 10/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Łupińska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)