Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 480-SS2-1OWI2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K. Siewicz, M. Świerczyński i inni, "Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni", Warszawa 2014.

P. Suber, "Otwarty dostęp", Warszawa 2014.

K. Siewicz, "Otwarty dostęp do publikacji naukowych: kwestie prawne", Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

KP7_WK7: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

Metoda weryfikacji: aktywność na zajęciach,

KP7_UW10: umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji tych norm, potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową;

Metoda weryfikacji: wygłoszenie referatu;

KP7_KR1: ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych;

Metoda weryfikacji: aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, przygotowanie referatu oraz dostarczenie jego pisemnej wersji.

Obecność na zajęciach: student ma prawo do jednej nieobecności w semestrze. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach, nie później niż przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Nieobecność na ponad 3 zajęciach oznacza brak zaliczenia kursu.

Zakres tematów:

- prawa własności intelektualnej

- zakres prawa autorskiego

- definicja utworu i jego rodzaje

- autorskie prawa majątkowe

- domena publiczna

- dozwolony użytek publiczny i prywatny

- licencje i wolne licencje CC

- plagiat i naruszenie praw autorskich

- własność przemysłowa i znaki towarowe

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, konsultacje, dyskusje, referat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 38
Maciej Krzywosz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)