Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie strukturalne 510-IS1-1PPS-23
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Kerninghan, D. Ritchie, Język C

N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy

Literatura uzupełniająca:

Różne podręczniki ze wstępu do programowania

Efekty uczenia się:

1. Zna pojęcie i potrafi zastosować sposoby formułowania algorytmów (opis słowny, schematy blokowe, pseudokod).

2. Zna sposoby reprezentacji liczb całkowitych w różnych systemach liczbowych i potrafi dokonać konwersji pomiędzy nimi (system binarny, ósemkowy, dziesiętny, szesnastkowy).

3. Zna i potrafi zastosować podstawowe typy i struktury danych oraz konstrukcje programistyczne programowania strukturalnego.

4. Potrafi wydzielić logiczne i funkcjonalne fragmenty programu w postaci podprogramów oraz ocenić ich złożoność (parametry formalne, zmienne globalne i lokalne, rekurencja).

5. Rozumie działanie dynamicznych struktur danych i operacji na nich (lista, kolejka, stos, drzewo).

Weryfikacja efektów: kolokwia/wejściówki, obserwacja pracy na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie sprawdzianów (kolokwiów, wejściówek), prac domowych, aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

Sposoby reprezentacji algorytmów (opis słowny, schematy blokowe, pseudokod).

Reprezentacja liczb całkowitych w różnych systemach liczbowych i konwersja pomiędzy nimi (system binarny, ósemkowy, dziesiętny, szesnastkowy).

Analiza działania algorytmów iteracyjnych (wartości zmiennych w zagnieżdżonych pętlach).

Tworzenie podprogramów do rozwiązania określonych zadań (różne parametry funkcji).

Analiza działania algorytmów rekurencyjnych i ich porównanie z odpowiednikami iteracyjnymi.

Definiowanie dynamicznych struktur danych i operacji na nich (lista, kolejka, stos, drzewo).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, 15 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Szeremeta 19/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Eugenia Mironowicz 22/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Eugenia Mironowicz 22/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Łupińska 23/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Łupińska 23/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Łupińska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)