Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmioty biologiczne ogólne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-B3-PBO2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmioty biologiczne ogólne
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 4L stac. III stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy ogólnobiologicznej doktoranta, przypomnienie podstaw teorii biologicznych i przedstawienie ich rewizji w świetle badań z ostatnich lat. Wykład zapoznaje z najnowszymi wynikami badań w dziedzinach biologii, wybranych przez grupę doktorantów. Rozwijane i kształtowane są umiejętności poszukiwania informacji z różnych dziedzin biologii w celu lepszego przygotowania się do egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej. Celem przedmiotu jest też uświadomienie doktorantom konieczności stałego poszerzania wiedzy nie tylko z zakresu swojej specjalności ale ogólnie pojmowanej biologii.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Studia doktoranckie w zakresie biologii

Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 1 Ogólny

Rok studiów/semestr: I i II rok/I i II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: I semestr 15 godz., II semestr 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy doktoranta: Ogólny nakład pracy doktoranta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 30 godz.; przygotowanie się do

zajęć, zaliczeń, egzaminów: 12,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz. (1,5

ECTS), nakład pracy doktoranta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 20 godz. (0,8 ECTS)

Literatura:

1. Prum i in. 2015. A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing. Nature 526: 569-573.

2. Sangster G. 2014. The application of species criteria in avian taxonomy and its implications for the debate over species concepts. Biol. Rev. 89: 199-214.

3. Chorus I. 2012. Currentapproaches to cyanotoxinrisk assessment, riskmanagement and regulations indifferent countries. Federal Environmental Agency, Berlin (online)

4. Scotti i in. 2016. Fifty years of genetic studies: what to make of the large amounts of variation found within populations? Annals of Forest Science 73:69–75.

5. Damschen E. i in. 2014. How fragmentation and corridors affect wind dynamics and seed dispersal in open habitats. PNAS 111(9): 3484–3489

6. Jaskuła R. 2005. Intymne życie sześcionogów, czyli parę słów o owadzich strategiach rozrodczych. Wszechświat, 106(3): 61-68

7. Zuk M. 2012. Seks na sześciu nogach. Kto bzyka w trawie. Warszawa, Prószyński i s-ka, 256 str.

8. Storfer, A., et al. 2007. Putting the ‘landscape’ in landscape genetics. Heredity 98.3: 128

9. Jadwiszczak P. 2013. Początki ewolucji pingwinów. Kosmos 62(3): 435-441.

10. Loren McClenachan, 2013. Recreation and the “Right to Fish” Movement: Anglers and Ecological Degradation in the Florida Keys. Environmental History 18: 76–87

11. Buchowicz J. 2009. Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. PWN. Warszawa.

12. Hofreiter M. 2008. Paleogenomics. C R Palevol 7: 113–124.

13. Prufer K, Stenzel U, Hofreier M. et al. 2010. Computation challenges in the analysis of ancient DNA. Gen Biol 11: 1-15.

Efekty uczenia się:

1. Doktorant zna i rozumie podstawy teorii biologicznych umożliwiające rewizję istniejących paradygmatów (SD_WG01)

2. Doktorant zna i rozumie współczesne kierunki rozwoju i najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych (SD_WG03)

3. Doktorant potrafi samodzielnie planować proces samokształcenia (SD_UU01)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Paweł Brzęk, Emilia Brzosko, Iwona Ciereszko, Magdalena Grabowska, Katarzyna Jadwiszczak, Piotr Jadwiszczak, Mirosław Ratkiewicz, Marcin Sielezniew, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.