Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii dla biologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-1PCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii dla biologów
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu przypomnienie i rozszerzenie wiedzy chemicznej nabytej przez studenta na niższych poziomach edukacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Chemia dla biologow obejmuje podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej, analitycznej i organicznej.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przypomnienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu podstaw chemii. Student zapoznaje się z budową materii oraz z prawami rządzącymi przemianami chemicznymi.Wprowadzane elementy chemii analitycznej łaczą wiadomości ogólne z ich praktycznym zastosowaniem. Część organiczna ma na celu przypomnienie wiedzy dotyczącej klasyfikacji i budowy związków organicznych oraz stanowi podstawę do studiowania takich przedmiotów jak biochemia, biologia molekularna czy toksykologia.

Literatura:

1. K.M. Pazdro, Podstawy chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie, Oficyna wydawnicza Krzysztof Pazdro (dowolny rok wydania).

2. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, 2009.

3. J. Fisher, J. R. P. Arnold, krótkie wykłady, chemia dla biologów, PWN 2008.

4. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, 2006.

5. K. H. Launtenschläger, W. Schröter, A. Wanniger, Nowoczesne kompendium chemii, PWN 2007.

6. G. Kupryszewski – Wstęp do chemii organicznej,Wyd. Gdańskie,

1994 r

Efekty uczenia się:

1. Student wskazuje powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi (K_W02)

2. Charakteryzuje podstawowe metody stosowane w laboratoriach oraz podstawowe reguły, metody i techniki prowadzenia badań (K_W10)

3. Wyjasnia najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne bedące podstawą procesów biologicznych (K_W13)

4. Wykorzystuje podstawowe narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu wykonania prostych badań fizycznych, biologicznych i chemicznych (K_U01)

5. Przygotowuje zestawienia i raporty z wykonywanych analiz chemicznych (K_U15)

6. Jest odpowiedzialny za sprzęt, jakość i wiarygodność uzyskanych wyników (K_K03, K_K06)

6. Potrafi powiązac właściwości chemiczne i optyczne związków organicznych z ich strukturą.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład metodą podającą, konsultacje do wykładu

egzamin z treści wykładu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Kiszkiel-Taudul, Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Agnieszka Hryniewicka, Marta Hryniewicka, Ilona Kiszkiel-Taudul, Zenon Łotowski, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Katarzyna Podgórska, Aneta Sokół, Barbara Starczewska, Aneta Tomkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Chemia dla biologow obejmuje podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej, analitycznej i organicznej.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przypomnienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu podstaw chemii. Student zapoznaje się z budową materii oraz z prawami rządzącymi przemianami chemicznymi.Wprowadzane elementy chemii analitycznej łaczą wiadomości ogólne z ich praktycznym zastosowaniem. Część organiczna ma na celu przypomnienie wiedzy dotyczącej klasyfikacji i budowy związków organicznych oraz stanowi podstawę do studiowania takich przedmiotów jak biochemia, biologia molekularna czy toksykologia.

Literatura:

1. K.M. Pazdro, Podstawy chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie, Oficyna wydawnicza Krzysztof Pazdro (dowolny rok wydania).

2. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, 2009.

3. J. Fisher, J. R. P. Arnold, krótkie wykłady, chemia dla biologów, PWN 2008.

4. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, 2006.

5. K. H. Launtenschläger, W. Schröter, A. Wanniger, Nowoczesne kompendium chemii, PWN 2007.

6. G. Kupryszewski – Wstęp do chemii organicznej, Wyd. Gdańskie, 1994 r

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.